Future DiverCities

Open call for prosjekter

opencall@bek.no 24.10.2019 26.11.2019

Publisert

Til en avslutning av det fireårige samarbeidet med Future DiverCities ønsker BEK å få tilsendt forslag på kunstprosjekter som forholder seg til ‘byen’.


BEK er et tverrfaglig ressurssenter for utvikling av kunst og ny teknologi. Vi arbeider for å utvide bruken av og forståelsen for elektronisk kunst gjennom samarbeid, kritisk refleksjon og kunnskapsutveksling. I 2016-2020 er BEK partner i Future DiverCities, et samarbeid mellom ti europeiske partnere som legger til rette for kunstprosjekter som på ulike vis forholder seg til byens fremtid og byens mangfoldige uttrykk. Future DiverCities er støttet av EU-programmet Kreativt Europa.


Til en avslutning av det fireårige samarbeidet ønsker BEK å få tilsendt forslag på kunstprosjekter som forholder seg til et eller flere av temaene nedenfor:

– Refleksjoner over byens teknologiske utfordringer, for eksempel overvåkning, sosiale relasjoner eller økologiske problemstillinger.

– Forholdet mellom det lokale og nære, og bysamfunnet sett som en større mekanisme, herunder byens diversitet.


Vi ønsker forslag innenfor to kategorier:

1) Kunstverk eller live acts/performances
For verk som tas med i prosjektet vil BEK dekke transportutgifter for kunstverk, reise til deltakende kunstnere og visningshonorar.

2) Kunstprosjekter som utvikles spesielt til dette formålet
Prosjektene kan være med eller uten deltakelse fra et publikum, men kan med fordel forholde seg aktivt til en lokalitet i Bergen og/eller det offentlige rom. Her vil tre kunstnere bli invitert til et opphold i Bergen for å realisere prosjektet. For forslag som tas med i prosjektet gis et budsjett på inntil NOK 80.000 som skal inkludere honorar, reise, opphold og alle produksjonsutgifter til prosjektet. Hvis du søker om et slikt prosjekt, må du legge ved et budsjett og en tidsplan.

For begge kategorier vil det legges vekt på prosjekter som relaterer seg til kunst og ny teknologi. Det kan søkes til begge kategorier i samme søknad.

Avslutningen vil skje i Bergen i april 2020 og vil bestå av presentasjon av arbeider, offentlige hendelser, live acts/performances og workshoper.


Det vi vil ha fra deg i en samlet pdf-fil er:
– En kort prosjektbeskrivelse, maks 500 ord
– CV på maks 3 sider
– Hvis du søker under kategori 1: Dokumentasjon av arbeidet/arbeidene du ønsker å søke med: maks 7 bilder eller inntil 7 minutters video/lyd-dokumentasjon (for video/lyd: send lenke med evt. passord).
– Hvis du søker under kategori 2: Dokumentasjon av tidligere relevante arbeider, skisser og beskrivelse av prosjektet, i tillegg til budsjett og tidsplan.
– Søknaden må totalt ikke overstige 10MB.

Send materialet til opencall@bek.no innen tirsdag 26. november 2019
Ved spørsmål kontakt Åse Løvgren: ase@bek.no, +47 93645257


Les mer om BEK og Future DiverCities her, og om Future Divercities her.