Kunngjøring

Lansering av BEK Arkiv

bek.no 21.12.2020 21.01.2021

Publisert

Vi er glade for å lansere BEK Arkiv – en helt ny del av hjemmesiden vår bek.no som gir deg mulighet til å dykke ned i historien til kunst- og teknologiprosjekter gjennom BEKs 20 år i feltet. Dette er årets julelektyre!

Prosjektene vi presenterer nå og fremover spenner vidt i format og medier, og inkluderer digital og tidsbasert kunst, video, lyd, sceniske prosjekter, musikk, film og enda mer. Under Kronologi finner du BEK sin historie helt tilbake til de små spirene som senere ble til BEK. I Tematråder reflekterer vi over tema og prosjekter som går over en lengre tidsepoke, og som har vist seg særlig relevante for kunstnere og miljø tilknyttet BEK. Prosjekter gir innblikk i kunstneres prosjekter, som har vært tilknyttet BEK og blitt utviklet her.

I anledning lanseringen viser vi tre videoer i full lengde og en opplesning eksklusivt på BEK Arkiv 21. desember 2020 – 21. januar 2021:

Om BEK Arkiv

Siden oppstarten i år 2000 har et mylder av kunst- og teknologiprosjekter blitt til gjennom Bergen senter for elektronisk kunst (BEK). Prosjektene danner en historie med mange innfallsvinkler og parallelle løp, der BEK har fungert som ressurssenter eller springbrett for utvikling og premissleverandør på feltet. Arkivet over disse årene befinner seg, i tillegg til på BEK sine servere, i hukommelsen og harddiskene til de kunstnerne som har vært innom her, og i anledning BEK sitt 20 års jubileum i 2020, var det på tide å hente fram og reflektere over denne nære historien. Arkivets prosjekter er svært relevante for forståelsen av utviklingen innenfor kunst og teknologi. For selv om 20 år er for ingen tid å regne, kan teknologi fra 2000 anses som steinalder med tanke på hvor vi er i dag. BEK sin historie er både lokal, nasjonal og internasjonal gjennom institusjonens og kunstnernes nettverk.

I arbeidet med arkivet har vi sett på noen sentrale problemstillinger: Hvordan vise kunst som i liten grad lar seg dokumentere? Hvordan tilrettelegge for visning av kunst som ble laget innenfor et bestemt teknologisk tidsrom, med sine begrensninger og muligheter og tilhørende estetikk? Hvordan fortelle en mangfoldig institusjonshistorie med mange perspektiv? Hvordan anerkjenne betydningen av minner, anekdoter og flerstemmighet? Er det mulig å spore noen øyeblikk av brytning der en bestemt teknologi eller teknologisyn vinner fram, og se på hvordan dette har følger for dagens situasjon? BEK ble til i et miljø som vektla deling og gjør-det-selv, der utvikling og prosess sto sentralt. Dette gjør at det kan være vanskelig å peke på opphav eller endelige resultater, men der utviklingen tar del i et større internasjonalt miljø, og der ringvirkningene kan være vanskelige å konkretisere innenfor et slikt dokumentasjonsprosjekt som BEK Arkiv.

Denne første versjonen av arkivet gir et lite innblikk i noe av det som har foregått. Dette er ikke hele historien, men noen perspektiver. Fremover vil BEK Arkiv vokse, når flere refleksjoner, prosjekter og tema legges til. BEK Arkiv aktualiserer historier, men er like mye en plattform som både arkiverer og presenterer kunstprosjekt samtidig.

Vi er interesserte i tilbakemeldinger fra dere! Er det noe annet du husker, eller noe du husker annerledes? Har du ideer om hvilke tema vi burde hente frem? Vi skal opprette et nettforum for dette, men inntil videre kan dere ta kontakt via e-post bekarkiv@bek.no

BEK Arkiv er laget av:

2020
Redaksjon og prosjektledelse: Lars Ove Toft og Vilde Salhus Røed
Medredaktører: Anne Marthe Dyvi (Å video), Marieke Verbiesen, og Sissel Lillebostad (motlyd)
Forfatter av kronologi: Dušan Barok
Oversettelse og korrektur: Lene Stokseth (norsk kronologi), Pip Rowson (engelsk kronologi, Å video og motlyd) og Vilde Salhus Røed (norsk Å video og motlyd)
Intervju og faktasjekk kronologi: Anne Marthe Dyvi, Ellen Røed, Espen Sommer Eide, Gisle Frøysland, Jørgen Larsson, Lars Ove Toft, Marieke Verbiesen, Marit Paasche, Per Platou, Roar Sletteland, Signe Lidén, Trond Lossius, Vilde Salhus Røed og Åse Løvgren.
Design: Stian Remvik
Programmering: Sindre Sørensen

2019
Prosjektledelse: Vilde Salhus Røed
Ressursgruppe: Marieke Verbiesen, Trond Lossius og Vilde Salhus Røed.

Takk til Gaby Wijers og Sanneke Huisman (Digital Canon), Anky Heidenreich og Filippo Gianetta (transmediale), Jon Ippolitto (The Variable Media Network), Per Platou (Videokunstarkivet), Amanda Stegell, Ellen Røed, HC Gilje og Piotr Pajchel (i intervjuer med Marieke Verbiesen), og Jana Winderen, Jørgen Træen og Maia Urstad (i samtale med Sissel Lillebostad om motlyd).

Takk til alle kunstnere og bidragsytere til denne første versjonen av BEK Arkiv!

BEK Arkiv har blitt til med støtte fra Kulturrådet, Bergen kommune og Vestland fylke.