Future DiverCities

Kunstnere invitert til Future DiverCities via BEK

Publisert

Et av Future DiveCities-prosjektets (FDC) ambisjoner er å dele vårt lokale og nasjonale kunstnernettverk med internasjonale partnere. Den kunnskapen BEK besitter om kunstnere som jobber med kunst og teknologi på høyt og eksperimentelt nivå deles og utveksles partnerne i mellom.

I FDC jobber vi for å skape  muligheter for kunstnerisk utforsking og nettverksbygging, der de skapende skal honoreres skikkelig for sin deltagelse og bidrag. Den kunstneriske retningen for prosjektet samt sam-kuratering utføres av «Artistic Group». Artistic Group er satt sammen av representanter med kunstnerisk og kuratorisk kompetanse i partnernettverket. Kunstner og kunstnerisk utvikler på BEK, Anne Marthe Dyvi, er BEK sin representant i Artistic Group i FDC. Så langt i prosjektet har BEK foreslått og/eller støttet disse kunstnerne ved å engasjere de i prosjektet Future DiverCities;

– HC Gilje for utstilling i Marseille (2017) og LAB i Kuopio (2016). HC Gilje sin nettside.
– Kjersti Sundland for LAB i Zagreb (2017). Kjersti Sundland sin nettside.
– Kirsti van Hoegee for LAB i Bergen (2017). Kirsti van Hoegee sin nettside.
– Njål Clementsen  for LAB i Bergen (2017). Njål Clementsen på vimeo.
– Piotr Pajchel for LAB i Bergen (2017). Mer om Piotr Pajchel.
– Eva Pfitzenmaier  for LAB i Barcelona (2017). Eva Pfitzenmaier sin nettside.
– Emma Fält for LAB i Bergen (2017). Emma Fält sin nettside.
– Myriel Milicevic for LAB i Bergen (2017). Mer om Myriel Milicevic.

BEK har med stor glede fått jobbe sammen med unike kunstnere som raust deler sin kompetanse i FDC-nettverket med stor nysgjerrighet for andres uttrykk og form.
#experiment #share #transmit