Foto: Finnbogi Petursson

Jana Winderen

Jana Winderen er en kunstner som bor og arbeider i Norge. Hennes praksis henvender seg spesielt mot lydmiljøer og skapninger som er vanskelig tilgjengelig for mennesker, både fysisk og lydlig – som dypt nedi vann, langt inni is eller i frekvenser som ikke kan høres av menneskelige ører. Winderen arbeider med stedsspesifikke og romlige lydinstallasjoner og konserter, som har blitt utstilt og spilt internasjonalt ved større institusjoner og i offentlig rom. Hennes seneste arbeider inkluderer The Art of Listening: Underwater for Audemar Piguet på Art Basel, Miami, Rising Tide på Kunstnernes Hus i Oslo, Listening with Carp for Now is the Time i Wuzhen, Through the Bones for Thailand Art Biennale i Krabi, bára for TBA21_Academy, Spring Bloom in the Marginal Ice Zone for Sonic Acts og Ultrafield for MoMA, New York. I 2011 vant hun Golden Nica på Ars Electronica for Digital Musics & Sound Art. Hun slipper audiovisuelle arbeid på selskapet Touch (UK).

Jana Winderens hjemmeside.
Jana Winderen på Bandcamp.

I BEK Arkiv:
motlyd – en festival om lyd