Frans Jacobi

Frans Jacobi (f.1960 i København) arbeider med performance, film og tekst. Hans kunst adresserer dagens politiske kriser, ofte sett gjennom svart, poetisk humor. Jacobis performancer og installasjoner er ofte store scenarier med flere deltagere som adresserer en rekke politiske og sosiale problemstillinger.

I 2015 startet han Synsmaskinen: 7 fields of contemporary crisis, et prosjekt innenfor kunstnerisk forskning ved Kunstakademiet institutt for samtidskunst ved Universitetet i Bergen (UiB), og i 2017 initierte han sammen med Gitte Sætre The Green Hijab Movement. Jacobi er professor i tidsbasert kunst og instituttleder ved Kunstakademiet – institutt for samtidskunst, UiB. Jacobi tok sin PhD Aesthetics of Resistance ved Kunstakademiet i Malmö/Lunds Universitet i 2012.

Frans Jacobis hjemmeside

I BEK Arkiv:
Are You Ready?
Å video