Eva Ljosvoll

Eva Ljosvolls videoverk undersøker hvordan tid oppfattes på et personlig nivå. Hvordan tid oppleves, kan indikere en følelsesmessig tilstand. Det bevegelige fotografiet viser heller konsekvensen, enn historien som forårsaker tilstanden. Det ikke-narrative, bevegelige bildet ligger nær poesien. Kronologien er uten betydning, bildene står ved siden av hverandre og skaper en helhet, som en vibrerende akkord.

Eva Ljosvoll er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, Weissensee Kunsthochschule i Berlin og Universitetet i Bergen. Hun har deltatt i mange gruppeutstillinger og verket I løse luften eer blant annet en del av samlingen til KODE – Bergen Kunstmuseum. Hun er del av atelierfellesskapet Bergen Ateliergruppe.

I BEK Arkiv:
I løse luften
Å video