Arrangement

Klassisk stereoskopi / Workshop

BEK 10.11.2011 10.0012.11.2011 16.00

Publisert

Workshop med Ketil Nergaard
De siste par årene har populærkulturen flommet over av 3D-film, 3D-spill og 3D-bilder, og et vell av mer eller mindre nye teknikker har blitt introdusert. I bunn for alle disse teknikkene ligger en nesten 200 år gammel oppdagelse. Den engelske vitenskapsmannen og oppfinneren Charles Wheatstone var i 1838 den første som beskrev stereopsis (stereosyn), noe som gjorde ham i stand til å utvikle det første stereoskopet. På slutten av 1800-tallet utgjorde produksjon og visning av stereobilder en vesentlig del av billedkulturen, og siden da har stereobildet kommet tilbake i flere bølger med 3D-filmens gullalder på 1950-tallet som et høydepunkt.
Prinsippene bak det viktorianske stereoskopet var det samme som i dagens 3D-bilder og film – å sørge for at høyre og venstre øye ser hvert sitt bilde av det samme objektet, fra en litt forskjellig vinkel. Måtene å oppnå dette på har vært forskjellige, fra Wheatstones intrikate speilstereoskop til dagens bruk av polarisert lys.
I workshopen vil vi eksperimentere med forskjellige stereoteknikker, med fokus på den opprinnelige teknikken fra midten av 1800-tallet. I løpet av kurset skal alle få lage sine første stereobilder, og bygge sitt eget klassiske stereoskop.
Det vil også bli gitt innføring i programvaren Sketch up og deltagerne må ta med egen laptop.
Sketch up er et 3D-modelleringsprogram og kan lastes ned gratis på
http://sketchup.google.com/

_Ketil Nergaard er billedkunstner og skribent og jobber for tiden med en utstillingsserie med utgangspunkt i stereoskopi. I den andre utstillingen i serien arbeider han med utgangspunkt i norsk modernisme, der han setter sammen original grafikk av kunstnere som
Gunnar S. Gundersen og Odd Tandberg med manipulerte kopier av de samme bildene, for å skape et tredimensjonalt uttrykk.
(Bildet viser et utdrag av Alas, Marcel Duchamp’s Studio; lavering i to deler, Ketil Nergaard 2010)_

*Påmelding til BEK på: bek@bek.no
Workshopen er gratis – Begrensede plasser
10-11-12 november 2011, kl 10-16 alle dager*