Utvikling

Jamoma DSP utvikler-workshop

Stetson University, DeLand, Florida 20.07.2015 09.0024.07.2015 21.00

Publisert

Workshopen var intens og utbytterik, og ble særlig rettet mot:

Bruk av Jamoma C++ bibliotekene. Så langt har Jamoma Core C++ mest blitt brukt til utvikling av objekter for Cycling’74 Max. I løpet av workshopen undersøkte vi hvordan DSP-bibliotekene også kan brukes i andre sammenhenger, som ved utvikling av VST og AudioUnit plugins vha. Juce og wdl-ol, og i media-applikasjoner gjennom integrasjon med OpenFrameworks.

Spatialisering. Vi kom videre i utvikling av SpatLib, et tillegg til Jamoma DSP som vil implementere vanlige algoritmer for spatialisering, så som VBAP, DBAP og ambipanning. Videre diskuterte vi hvordan modeller for spatialisering kan designes i Jamoma 0.6. Det ble også lagt planer for videre utvikling av spesifikasjon og implementering av SpatDIF.

Jamoma 2. Nåværende implementering av Jamoma AudioGraph har utfordringer både i forhold til hvordan mer sammensatte grafer kan løses, og i forhold til effektivitet. Mens vi undersøkte disse utfordringene, kombinert med erfaringene fra tidligere arbeid med biblioteket, og med bruk av biblioteket i andre miljøer enn Max, ble det klart at det er ønskelig å gjøre en større omstrukturering av hele biblioteket. Utvikling av neste versjon, Jamoma 2, ble påbegynt, og repositoriet er tilgjengelig her.

Foto: Jan Schacher og Trond Lossius.