Arrangement

Elektrisk lyd – bokpresentasjon og konsert

BEK 28.08.2019 19.0028.08.2019 22.00

Publisert

Velkommen til høstoppstart med bokpresentasjon og konserter på BEK onsdag 28. august! Jøran Rudis nye bok Elektrisk lyd i Norge beskriver utviklingen av musikkteknologi og den teknologiavhengige musikken i Norge fra den spede begynnelsen på 30-tallet og frem til 2005. Presentasjonen etterfølges av to konserter hvor vi får høre live elektrisk lyd med Silje Nes og Peder Niilas.

19:00 Bokpresentasjon ved Jøran Rudi
20:30 Konsert med Silje Nes
21:00 Konsert med Peder Niilas

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Presentasjonen vil holdes på norsk og/eller engelsk etter behov.

Bilder over i rekkefølge: Bokomslag Elektrisk lyd i Norge, Silje Nes (foto av Petri Henriksson), Peder Niilas (foto av Xin Li) og Jøran Rudi.


Elektrisk lyd i Norge ved Jøran Rudi

Teknologibasert lyd og musikk utgjør en betydelig del av mediehverdagen. Lydverdener og musikkformer som ble oppfattet som merkelige og fremmede for bare få år siden har nå blitt hverdagslige og gjenkjennbare.

Teknologien har endret hvordan vi bruker og opplever musikk og annen lydkunst, og boken belyser hvordan den teknologibaserte musikken passer inn i større kulturelle og sosiale endringsprosesser. Boken begynner med radio og slutter omtrent der sosiale medier begynte å vokse frem på Internett rundt 2005, og er delt inn i fire hoveddeler: Elektrisitet og radio, Med limbånd og saks, Tastatur og mus, og Kontroll og deltakelse. Det korte kapittelet om utviklingen fra 2000 og fremover viser først og fremst noen av de utfordringene som ligger i feltets fremtidige utvikling.

Jøran Rudi har arbeidet med elektroakustiske verktøy siden 1982/3, og han har utdanning i computermusikk fra New York University. Fra 1993 – 2010 hadde han ansvaret for å etablere og bygge opp NOTAM, med faglig profil, forskning og utvikling, formidling og undervisning, samt administrasjon og økonomi. NOTAM var pioneren i digitaliseringen av musikken i Norge.

Rudis forskningsinteresser har dreiet fra tekniske til mer historiske og kontekstuelle aspekter ved utviklingen av musikken og teknologien, og han skriver mest om det som har skjedd i Norge. Bruken av teknologi i musikkundervisning er et stort og foreløpig lite beskrevet felt, og her arbeider han med både tekniske og utdanningsmessige perspektiver.

Jøran Rudi


Silje Nes

Silje Nes er basert i Oslo og Berlin, og er interessert i spesifikke og fysiske manifestasjoner av lyd. For tiden utforsker hun hvordan det kan skapes miljøer som uttrykker autonomi, fjernet fra kompositoriske prosesser. Nes har gitt ut Ames Room (2007) and Opticks (2010) på FatCat Records. Hun har utdanning i filosofi, design og lydstudier, og hennes siste prosjekter har blitt støttet av Norsk kulturråd, Music Norway og Fond for utøvende kunstnere (FFUK).

Silje Nes


Peder Niilas

Peder Niilas Tårnesvik er en 22 år gammel elektronikaprodusent fra Bergen. Han er autodidakt, og har jobbet med musikk og produksjon de siste 6 årene. Prosjektet ble startet som en kanal for å formidle følelser og uttrykk gjennom elektronisk samtidsmusikk, og har utviklet seg til å være en bidragsyter til både kunstverden, undergrunnsmiljøet via klubbmusikk, og populærkultur. Han er også en del av det kreative kollektivet Vibbefanger