Arrangement

Åse Løvgren på BEK under B-open

BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje 17.09.2022 12.0017.09.2022 17.00

Publisert

Velkommen til BEK lørdag 17. september! Billedkunstner Åse Løvgren inviterer til åpent studio og viser utsnitt av arbeid innenfor video, fotogrammetri og animasjon. Arrangementet er del av kunstfestivalen B-open 2022.

Tid: Lørdag 17. september, 12.00–17.00

Sted: BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje

Løvgren ferdigstiller for tiden en utstilling som åpner 1. oktober på Kunsthuset Kabuso i Øystese, og vil vise utsnitt fra det hun skal presentere der. I tillegg vil hun vise hvordan hun arbeider med fotogrammetri, som blir digitale 3D-modeller hun kan hente bilder og animasjoner ut fra. Akkurat nå arbeider Løvgren med modeller hun har laget av mose og lav i Øystesevassdraget i Kvam, der flere rødlistede arter av mose og lav trives spesielt godt. Disse artene har foreløpig satt en stopper for ønsket om vannkraftutbygging, og dermed blitt en stemme i dagens debatt om strømkrise, energibehov og omstilling. Gjennom bruk av den digitale observasjonsformen fremtrer mosen og laven på uvante måter, noe som gir en utvidet mulighet til å fortelle nye historier. 

B-open er en årlig kunstfestival hvor kunstnere i Bergen og omegn åpner sine atelierer og arbeidsrom for publikum. Les mer og se fullt program på nettsidene til B-open!

ÅSE LØVGREN

Åse Løvgren (f. 1975 i Bodø) er opptatt av stedets oppløsning i vår tid, der kulturelle praksiser og produksjonsmåter lett kan forflyttes, samtidig som naturinngrep, produksjonsforhold og fenomener som ekstraktivisme får spesifikke lokale følger. I hennes omgivelser ser hun på den teknologiske infrastrukturen og den globale sammenhengen landskapet er innskrevet i. Hun arbeider ofte i samarbeidskonstellasjoner der idéer rundt en spesifikk kunstnersignatur, opphavsrett og dialog kan settes i spill. Løvgren arbeider også som prosjektutvikler ved BEK – Bergen senter for elektronisk kunst, der hun har igangsatt bl.a. workshopen «Landscape as Material Witness» (2022) med Susan Schuppli, og utstillingsprosjektet «Den Latente Byen» (2019). Hun var co-artistic research leader i «Synsmaskinen» ved KMD ledet av Frans Jacobi (2013-2018), og 2010-2013 kurator for Landmark, Bergen Kunsthall. Sammen med Karolin Tampere etablerte hun Rakett (2004-), en plattform for flerstemmige undersøkelser innenfor kunst- og kuratorpraksis.

Åse Løvgrens kunstnerprofil på B-open

Bilder: 1-2) Trykk fra 3D-objekt, Åse Løvgren, 2022. 3) Åse Løvgren som jobber med fotogrammetri. 4) Stillbilde fra «The Universal machine», HD/surround. Stine Gonsholt og Åse Løvgren, 2022. 5) Stillbilde fra «The Valley», HD-video, 2019, med Stine Gonsholt og Alexander Rishaug.