Utvikling

Arbeidsresidency: Anne Marthe Dyvi

BEK 18.03.2019 05.04.2019

Publisert

I perioden 18.mars – 5.april er Anne Marthe Dyvi i BEKs videostudio, hvor hun hovedsakelig skal jobbe med videoen This Thing about Time (arbeidstittel). Prosjektet skal vises på Galleri Langegården i 2020, i dialog med Trudi Jaegers kunstnerskap og Langegården som historisk sted. 


This Thing about Time har ambisjon om å være en drøftning av sted, vinter, fargen hvit, linje og form, samt en undersøkelse av fenomenet tid. Videoen skal vises i dialog med Trudi Jaegers kunstnerskap januar-februar 2020 på Galleri Langegården, i Jaegers utstilling. Langegården er en av Bergens eldre og fremdeles bevarte gårder, med en lang historie både innen arkitekturhistorie, kunsthistorie, gårdshistorie og naturhistorie. Den ligger også i et geologisk belte som ikke ble borte i forrige istid, og området er derfor totalfredet. I 1975–77 fant geologer fra Universitetet i Bergen lag fra siste mellomistid, ca. 115 000 til 130 000 år gamle. Stedet er derfor en fold med oppsamlede tidsbeviser, som geologiske sedimenter og bygninger av plank fra trær som vokste i området for flere hundre år siden. Tidsbevisene er som gjenfortellinger om storhet men også økonomisk forfall, om fremtidstro og realisme, om menneskekultur og naturhistorie, i en sammenfletning. Planen er å la videofilmen la seg innfarge av alle disse informasjoner, beviser og visuelle rester, og bli et lite abstrakt arkiv, et tidsbasert digitalt maleri.

Om Anne Marthe Dyvi

Anne Marthe Dyvi (f. 1979) er en interdisiplinær kunstner basert i Bergen, med master kunst fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen fra 2010. Arbeidene hennes kan beskrives som interdisiplinære, stedsspesifikke og prosessorienterte. Anne Marthe er spesielt interest i teknologi og tid, menneskelig eksistens, overlevelse eller adferd. Hun har stilt ut i mange deler av Norge og Sverige, samt Italia, England, Tyskland, Slovakia, Estland, Island, Danmark og Litauen. I 2008 etablerte hun sammen med resten av kunstnergruppen Ytter, ytter.no, som hun er medredaktør for. Ytter er et uavhengig, nettbasert kunstblogg og kunstnergruppe; i dag primært et arkiv. I tillegg til sin egen praksis jobber hun på BEK – Bergen senter for elektronisk kunst som kunstnerisk utvikler. I 2018 var hun fungerende daglig leder ved BEK. Anne Marthe var en del av ressursgruppa i PNEK som utviklet et nasjonalt arkiv for videokunst i Norge på oppdrag for Norsk Kulturråd. Hun er styreleder for Lydgalleriet og styremedlem i PNEK. Medlem av Norske Billedkunstnere og Bildende Kunstneres Forening Hordaland.