Arrangement

Amber Ablett: My Fathers Left

Hallen USF 15.03.2023 19.00

Publisert

15. mars har Amber Ablett premiere på første del av verket My Fathers Left, bestilt av Borealis og BEK. Premieren er del av An Exquisite Korps, konserten som åpner 20-årsjubileet for Borealis – en festival for eksperimentell musikk og finner sted på Hallen USF.

My Fathers Left er et lydlig dikt og lydinstallasjon utviklet gjennom en workshop med fire medforfattere/deltakere. Et verk i full lengde og en installasjon vil bli vist på Borealis 2024. Prosjektet utforsker svart farskap og narrativer omkring det å være far som svart i Norge.

«Dette verket søker å utfordre det dominerende narrativet om svart farskap i Vesten ved å dele bredden i våre erfaringer og ta tilbake kontrollen over egne historier. Det å redusere erfaringene til et bredt og sammensatt fellesskap til ett enkeltnarrativ avslører hvilken makt white supremacy – hvit dominans – har over potensialet vårt. Gjennom workshoper der vi skriver og diskuterer utforsker vi historiefortelling, behovet vi har for å fortelle vår egen historie og sårbarheten det medfører, og deler arbeidet i form av et lydlig multikanalsverk,» sier Ablett.

Under sitt arbeidsopphold på BEK i mars har Ablett jobbet med første del av verket, en form for prolog som utforsker sårbarheten i å dele sin egen historie og tillitsforholdet mellom den som snakker og den som lytter. Denne første delen vil ha premiere på åpningen av Borealis 2023. 

Gjennom performance, tekst, video, lyd og sosiale samlinger ser Abletts arbeid på betydningen sted og tilhørighet har for hvordan vi lever sammen og kommuniserer med hverandre. Hun ser på hvordan samfunnet vårt skaper, reflekterer, kontrollerer og begrenser våre mangefasetterte identiteter og hvordan samtaler representerer et alternativ. Hun bruker sine egne erfaringer som en kvinne av britisk, irsk og karibisk opprinnelse i Norge som inngang til å åpne opp diskusjoner og tanker på feltet. 

I arbeidet My Fathers Left er stemmen er et viktig materiale som hun bruker for å skape forbindelse med og samtale med publikum. Hun er interessert i lydens romlighet og hvordan den skaper følelsesmessige atmosfærer, og hvordan stemmen avslører mange sider av hvem vi er – fra hvor vi kommer fra til hvilket humør vi er i. Å komponere et arbeid i fire kanaler vil skape en omsluttende, immersiv opplevelse, og komposisjonen vil prøve ut retning og bevegelse i lydbildet. Allerede fra begynnelsen vil stemmens materialitet, og hvordan vi kan bruke denne materialiteten i skriveprosessen og under opptak, være i fokus. 

Fellesskap og samtaler er også materialer i Abletts arbeid. Ettersom hun jobber med spørsmål som påvirker samfunnet, ser hun det som en viktig del av hennes kunstneriske (og personlige) utvikling å lytte til og lære av andre, enten det er publikum, deltakere eller samarbeidspartnere. Som i dette arbeidet bruker hun ofte workshoper for å legge til rette for felles tankeprosesser og felles eierskap til arbeidet; hun vil bringe mennesker som vanligvis ikke opplever samtidskunst inn i arbeidet sitt, ettersom hun ser kunsten som et verktøy vi alle kan bruke for å forstå og stille spørsmålstegn ved hvordan verden fungerer. Hun er interessert i hvordan vi kan lære om oss selv av å lære om andre. Dette arbeidet tar utgangspunkt i hennes personlige erfaringer for å se på bredden i opplevelser av farskap i den afrikanske diasporaen i Norge.

Del av «New Perspectives for Action» – et prosjekt av Re-Imagine Europe, delfinansiert av Den europeiske union.