Arrangement

a door

VOX 22.03.2014 17.0030.03.2014 16.00

Publisert

Installasjonen er konstruert slik at de besøkende stimuleres til å forholde seg aktivt til lydene i rommet ved at deres egne handlinger påvirker det som skjer. Den setter fokus på menneskelig samhandling og maktforhold. Opplevelsen blir preget, evt. brutt, av handlingene til andre mennesker i rommet. Utstillingen vil oppleves forskjellig om man besøker den alene eller i gruppe.

Samtidig setter installasjonen fokus på hva det er som skaper et rom; dette rommet er ikke definert av vegger, men av klanger og menneskelig interaksjon.

– a door – Interaktiv lydinstallasjon av Katy Penny på Galleri VOX from Trond Elling Haveland on Vimeo.

Stian Remvik på BEK vil videreutvikle løsninger tidligere benyttet av Jana Vinderen og Trond Lossius i installasjonen “The Art of Walking on Water” (2004-2006). Her blir sensorer benyttet til å trigge ulike lyder og lydbilder som følge av publikums fotavtrykk.

Utstillingen åpner lørdag 22. mars 2014 på Galleri VOX. Katy Penny kommer til å holde en konsert på åpningen, der installasjonen blir instrumentet. Publikum blir med på å utforme konserten ved at de påvirker hvilke lyder Katy har å jobbe med. Konserten vil også inkludere Tor Erik Olsen på gitar.

Takk til Lydgalleriet for lån av høyttalere.