Future DiverCities

Workshop: Returning to actuality

BEK - Workshop 12.12.2019 13.12.2019
BEK - Worskshop 03.02.2020 07.02.2020

Publisert

I denne workshopen får deltagerne mulighet til å lage arbeider som utforsker forestillinger om ‘landskap’. Vi vil undersøke landskap som et diagram over strukturelle maktforhold, landskapsteorien ‘Fukeiron’, og utforske politikken for landskapsrepresentasjon. Kan kritisk lesning av et landskap (representasjon) gjøre det mulig for oss å se et visuelt ‘diagram’ av de sosiale og økonomiske forholdene som er i spill?

Workshopen er todelt, og fem kunstnere er invitert til å undersøke, lese, dele, diskutere og produsere. Vi legger til rette for kunstnernes egne pågående kunstpraksis og ønsker å gi dem verktøy, et delingsmiljø og hjelp til å arbeide videre. BEK har valgt ut kunstnere basert på deres ulike tilnærminger og metoder, og som vi håper vil finne interesse i problemstillingene som tas opp.

De deltakende kunstnerne er Åsne Eldøy, Gitte Sætre, Neal Cahoon, Samuel Brzeski og Anne Marthe Dyvi. Fra BEK deltar Espen Sommer Eide, samt Åse Løvgren som har initiert workshopen.


Som utgangspunkt vil vi fordype oss i ‘Fukeiron’; en landskapsteori som filmskapere i Japan tok opp på slutten av 1960-tallet som kritikk til dokumentar- og representasjonspraksiser som manglet evne til å adressere strukturelle maktforhold.

Vi skal se på temaer knyttet til landskap, kartlegging, fukeiron og kritisk kartografi. I workshopen vil vi fokusere på det bevegelige bildet, men kunstnerne er også velkomne til å jobbe med andre medier.


«Landscape is a way in which economic and political relations of domination and subjection manifest and become visible to the observing eyes.»

«The film-theoretical concept of landscape, which Japanese critics discovered at the end of the 1960s (…) thus offered them a new way of seeing landscapes as manifestations of structural changes occurring in Japan as it reached its postindustrial phase. These films document increasingly homogenizing urban and rural landscapes, but these landscapes also reveal what Deleuze calls the ‘diagram’, that is, the invisible relations and functions of power in the given social field.»

«This gesture raises many questions: what can a camera, filming a landscape, reveal about the social and political structures of a given place at a given time


Alle sitater er hentet fra Returning to actuality: fukeiron and the landscape film av Yuriko Furuhata, som skal leses og diskuteres i workshopen.


Dronefoto fra LAB’en From Macro to Micro and Back.