Utvikling

Workshop: Machine learning for sound-makers (del 2)

BEK/på nett 07.12.2020 11.12.2020

Publisert

BEK følger opp suksessen fra den første workshopen Machine learning for sound-makers med Luke Fischbecq (ph.d USC), denne gangen som en ukelang workshop på nett. Gamle og nye deltakere vil undersøke de nyeste AI-teknologiene for å jobbe med kunst og maskinlæring. Hovedfokuset er fortsatt på lyd, men også visuelle prosjekter vil bli undersøkt for å utvide s omfanget i workshopen. Perspektivet vil fortsatt være kritisk, både når det gjelder hvem som «eier» teknologien og datasettene, og også deres potensielle skadelige bruk i overvåking og overvåkingskapitalisme, etc.

Som resultat av workshopen vil noen av verkene og skissene bli publisert på bek.no på slutten av uken!

Deltakere: Elise Macmillan,  Toril Johannessen, Magnus Bugge, Niklas Adam, Roel Heremans, Øyvind Torvund, Sindre Sørensen, HC Gilje, Bálint Laczkó og Jørgen Skjulstad.

Workshopen er organisert av Luke Fischbeck (USC) og Espen Sommer Eide (BEK).

I workshopen vil vi identifisere de poetiske mulighetene som ligger i prediktiv mønster-gjenkjenning, med mål om å sette i gang egne kreative prosjekter. I tillegg vil det bli lagt vekt på filosofiske og politiske spørsmål som ideen om ‘kreativ maskinell intelligens’ fordrer. Hva betyr det å samarbeide med datamaskiner? Når man vurderer ressursene som kreves for å utvikle denne teknologien, hva går tapt når forskningsgrupper for et lite knippe bedrifter blir ansvarlig for dataene som samles inn, verktøyene som utvikles og teknikkene som deles? Hvilke motstandsstrategier kan finnes ved å utnytte disse teknikkene, dataene og konseptene til kunstneriske formål? Hvilke alternative verktøy har vi til rådighet for å jobbe (leke!) kreativt ved bruk av maskinlæring? 

Vi vil ha en praktisk tilnærming i workshopen, og bruke offentlig tilgjengelige moderne teknikker for å vurdere hvilke nye kritiske, konseptuelle og estetiske strategier som blir gjort mulig gjennom maskinlæring. Deltagerne har tidligere erfaring med digital lydbehandling, maskinlæring og/eller erfaring med å skrive kode (python eller javascript).

Luke Fischbeck

Luke Fischbeck er kunstner, komponist og organisator med base i Los Angeles. Han er  doktorgradskandidat i det tverrfaglige Media Art and Practice-programmet ved University of Southern California, hvor han forsker på musikk, affekt og maskinell intelligens. Fischbeck er medlem av samarbeidsgruppen ‘lucky dragons’.

Luke Fishbecks hjemmeside.

Bilde: ‘Rainbowgrams’ av en serie noter rekonstruert av WaveNet autoencoder. «Neural Audio Synthesis of Musical Notes with WaveNet Autoencoders» Engel et al, 2017.

Workshopen er produsert i samarbeid med Notam, som del av en workshopserie vi i fellesskap arrangerer for viderekomne kunstnere. Workshopene blir holdt på engelsk, og arrangeres vekselsvis i Oslo og Bergen i perioden 2017 og 2020. Det er et begrenset antall plasser og høyt kvalifiserte deltakere blir derfor prioritert blant søkerne. Workshopserien er støttet av Norsk kulturråd.