Kunngjøring

Utlysning: 100% stilling som daglig leder ved BEK

BEK 15.06.2020 05.08.2020

Publisert

BEK – Bergen senter for elektronisk kunst – er et tverrfaglig ressurs- og kompetansesenter som arbeider for å utvide bruken av og forståelsen for elektronisk kunst gjennom samarbeid, kritisk refleksjon og kunnskapsutveksling.

BEK oppsøker, utvikler og tilbyr spisskompetanse i kjerneområdet kunst og ny teknologi. BEK vil være et naturlig samlingspunkt for lokale, nasjonale og internasjonale miljøer, og vi sørger for at et bredt, tverrfaglig kunstfelt drar nytte av vårt arbeide.

BEK drives med tilskudd fra staten, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Les mer om BEK på bek.no


Arbeidssted: Bergen
Tiltredelse: 1. desember 2020

Vi søker en daglig leder som ønsker å videreutvikle BEK. Som daglig leder vil du ha overordnet ansvar for drift, økonomisk styring, kunstneriske valg og utvikling av virksomheten. Du vil få ansvar for å videreutvikle strategi og visjoner, i nært samarbeid med styret.

Vi søker etter en som har:
– et høyt kunstfaglig kompetanse- og ambisjonsnivå
– dokumentert kjennskap til nasjonale og internasjonale miljøer innen kunst og ny teknologi
– evnen til å virke samlende og endringsvilje
– erfaring med regnskap og økonomistyring
– kjennskap til norske søknadssystemer for støtte
– evnen til å skape engasjement, og etablere gode relasjoner til samarbeidspartnere
– evnen til å drifte flere prosjekter parallelt
– analytiske egenskaper og evne til langsiktig planlegging

Stillingen er et åremål på 4 år, med mulighet for forlengelse. Lønn etter avtale.


Søknadsfrist: 5. august

Det er et krav at vår nye daglig leder bor i Bergen. Søker må beherske enten norsk, svensk eller dansk godt, i tillegg til engelsk, både skriftlig og muntlig. Søknad og CV sendes til bek@bek.no

For ytterligere informasjon kontakt: Marit Paasche, styreleder: 93484564, eller Espen Sommer Eide, BEK: 900 11 931