Arrangement

Ultimo Scenario

Den gamle Barneavdelingen ved Haukeland universitetssykehus 18.02.2017 17.0021.02.2017 19.00

Publisert

Bilde over: Lydinstallasjonen “Murmur” av Daniela Ramos Arias
Bilder til høyre: Stills fra “Essay on Color” av Anne Marthe Dyvi

I samarbeid med Trond Lossius (BEK) har Daniela Ramos Arias laget den stedsspesifikke lydinstallasjonen “Murmur”, hvor sønnens hjertelyd vandrer frem og tilbake i korridoren. Anne Marthe Dyvi (BEK) viser det nye videoverket Essay on Color, en oversettelse av språk til farge. BEK har også vært involvert i produksjonen til flere av de deltagende kunstneres arbeider, både med teknisk utstyr og rådgivning.

Vernissage lørdag 18.02 kl. 17:00

Åpningstider:
Søndag 19.02 kl. 11:00-17:00
Mandag 20.02 kl. 13:00-19:00
Tirsdag 21.02 kl. 13:00-19:00

Den gamle Barneklinikken til Haukeland Universitetssjukehus skal rives i løpet av 2017 for å gjøre plass til byggetrinn 2 av Bergens nye Barne- og ungdomssjukehus. I et samarbeid med VISP har Kunstfrisk og Haukeland Universitetssjukehus tatt initiativ til en utstilling i deler av Barneklinikkens lokaler 18.-21. februar 2017. Utstillingen er kuratert av Elias Björn, Gard Andreas Frantzsen og Jane Sverdrupsen. Koordinator for utstillingen er Daniela Ramos Arias.

“Ultimo Scenario” viser arbeider av 15 kunstnere som er valgt ut spesielt fordi de arbeider med stedsspesifikke prosjekter og situasjoner. Kunstnerne har blitt invitert til å belyse ulike aspekter ved Barneklinikkens historie og rolle i samfunnet de 66 årene den har eksistert. Klinikken er kunstnerisk sett en svært interessant kontekst som kunstnerne har stått fritt til å utforske gjennom å ta utgangspunkt i deres eget fortolkningsbilde. For å skape et størst mulig spenn i bruk av metodikk og tematiske tilnærminger har kuratorene vektlagt mangfoldighet i utvelgelsen av kunstnere.

Temaer de inviterte kunstnerne har valgt spenner fra byggets arkitektoniske historie til personlige erfaringer som pårørende på klinikken. Atter andre har tatt utgangspunkt i de konkrete materialene i lokalene, eller de benytter seg av lyder og bilder som kan knyttes til stedet.

Utstillingen gir en siste mulighet til gjensyn med bygget som har hatt sin levetid i en periode som sammenfaller med det som har blitt definert som Norges gullalder, fra etterkrigstiden og frem til i dag.

Deltagende kunstnere
Daniela Ramos Arias, Karin Blomgren, Samuel Brzeski, Eleanor Clare, Anne Marthe Dyvi, Duncan Higgins, Rasmus Andreas Hungnes, Cecilia Jonsson, Gabriel Kvendseth, Anne Helen Mydland, Suvi Nieminen, Charlotte Piene, Corrina Thornton, Sveinung Rudjord Unneland & Borghild Rudjord Unneland

Les mer om utstillingen her.

Utstillingen er støttet av Haukeland universitetssjukehus, Fakultet for kunst, musikk og design – UiB, VISP, BEK – Bergen senter for elektronisk kunst og Lydgalleriet.