Arrangement

Torn Tracks på Vestlandsutstillingen i Kunstgarasjen

Kunstgarasjen, Bergen 10.10.2019 19.0003.11.2019

Publisert

Til Vestlandsutstillingen 2019 ble Jiska Huizing invitert med prosjektet Torn Tracks til å lage stedspesifikke lydverk til alle de seks stedene utstillingen har vært innom. BEK ved Espen Sommer Eide har vært med på å utvikle Torn Tracks, som er en digital interaktiv plattform med ulike måter å søke og organisere den samlingen av spor og lyder som danner grunnlaget for prosjektet.


For hvert verk til Vestlandsutstilling 2019 har Huizing besøkt de 6 stedene Ålesund, Haugesund, Øystese, Stavanger, Førde og Bergen. På turer i byene og i omgivelsene har hun tatt opp lyder, samt tatt bilder og skrevet hver dag, for å bygge opp et arkiv som hun etterpå kunne lage verkene med.

Lydverket til Bergen er det siste i denne serien, og er basert på et besøk i byen i juli. Opplevelsen av Bergen som sted ble veldig annerledes enn de andre fem stedene på Vestlandet da Huizing har bodd her i flere år, men nylig flyttet vekk. Dette verket er, i motsetning til de forestående, ikke en undersøkelse av et nytt sted, men heller en øvelse i å se et sted på nytt. Minner knyttet til dette stedet og av tidligere Torn Tracks -verk som ble laget mens hun fremdeles bodde i Bergen har også fått plass i det endelige verket.

Performance på åpningen
Åpning: 19:00
Performance: ca. 19:30

På åpningen fremfører Huizing en live performance, som en form for aktivt tilbakeblikk på alle verkene hun har laget til Vestlandsutstillingen. Hun leder publikum gjennom verkene og reflekterer over dem i konteksten av hele Torn Tracks-prosjektet; hvordan verkene forholder seg til hverandre og stedane, omorganiserer deler, bruker ting som ikke ble inkludert og lager noe nytt.


Kort om Vestlandsutstillingen 2019

Vestlandsutstillingen 2019, Vi er stedene, er en utstilling med kunstverk laget av 35 kunstnere som på ulike vis er tilknyttet Vestlandet. De har laget kunst her, vokst opp her, levd her og tilegnet seg andre sterke bånd til landsdelen. Presentasjonen tar form av en gruppeutstilling og stedspesifikke verk til hvert visningssted, samt en publikasjon som både stiller ut kunstverk og inneholder en lengre tekst om Vestlandet anno 2019 – det siste året med landsdelen slik vi kjenner den i dag. Kurator og forfatter for Vestlandsutstillingen 2019 er Marte Danielsen Jølbo fra Stavanger.


Torn Tracks
Jiska Huizing
Vestlandsutstillingen 2019

Foto 1 – 2 av Jiska Huizing, 3 av Douwe Huizing