Symposiet

The Universal Periodic Review av Hanan Benammar

Østre, Østre Skostredet 3 + livestrømmet på Vimeo 10.11.2022 18.0010.11.2022 20.00

Publisert

Kunstner Hanan Benammar inviterer til en performance som søker å utfordre grunnleggende konsepter som nasjonalisme, motstand og kulturelt hegemoni innenfor konteksten av Vest-Saharas kamp for selvbestemmelse. Publikum får anledning til å stemme under samtalen i en etterligning av den såkalte “Universal Periodic Review”, en prosess der alle medlemsland i FN får mulighet til å vurdere menneskerettstilstanden i de andre medlemslandene. 

Performance
Tid: 10. november kl. 18.00 
Sted: Østre, Østre Skostredet 3

Vest-Sahara har vært okkupert av Marokko siden 1975 etter å ha vært okkupert av Spania mellom 1884 og 1975. Hvordan kan vestlige intellektuelle bidra med teoretiske perspektiver og metodologi i analysen av en konflikt som fortsatt er lite diskutert etter fire tiår med fredelig motstand mot Marokkos okkupasjon?

Gjestene som bidrar i performancen er Asria Mohamed (aktivist og journalist), Dag Herbjørnsrud (idéhistoriker, forfatter og grunnlegger av Senter for global og komparativ idéhistorie i Oslo), Erik Hagen (leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara), Asbjørn Grønstad (professor i Visuell Kultur, Universitetet i Bergen), Mads Andenæs (professor ved Det juridiske fakultet på Universitet i Oslo og tidligere spesialrapportør for FN) og Ylva Rian (musiker). 

Basert på performancen fra symposiet vil Hanan Benammar åpne en utstilling på Hordaland kunstsenter (HKS) søndag 13. november kl. 17.00 der materialet som er tatt opp og samlet inn vil bli omformet til en romlig, visuell og lydlig utstilling som setter søkelys på og utvider grensene for hva en kunstnerisk kontekst kan være og omfatte. The Universal Periodic Review er del to av “That place of familiarity that holds and hurts”, en utstilling kuratert av Amber Ablett for HKS, og laget i samarbeid mellom BEK og HKS.

Hanan Benammar

Hanan Benammar er en algerisk-fransk kunstner med base i Oslo, som jobber konseptbasert i skjæringspunktet mellom geopolitiske, miljømessige og sosiale forhold. Benammar er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og Dutch Art Institute i Nederland. Hun har bred kunstnerisk praksis innen billedkunst og scenekunst, med en rekke utstillinger og forestillinger på merittlisten.

Amber Ablett

Amber Ablett er en kunstner og skribent med base i Bergen. Gjennom performance, tekst, lydarbeider og «re-enactments», undersøker hun betydningen sted og tilhørighet har for hvordan vi er sammen, med fokus på hvordan samfunnet vårt skaper, reflekterer, kontrollerer og begrenser våre mangefasetterte identiteter. Ved å bruke verksteder og samlinger som en plattform hvor hun deler og åpner opp praksisen sin, tar Ablett selv ofte et skritt tilbake fra søkelyset. Amber Abletts arbeider henter fra hennes erfaring av å være i kvinne av britisk, irsk og karibisk opprinnelse i Norge.

Bildekreditering: «The Universal Periodic Review». Bilde gjengitt med tillatelse av Hanan Benammar.

Klikk her for å gå tilbake til det fullstendige symposieprogrammet