Arrangement

The Politics Of Parts: Sizzling Semiconductors – en workshop med Ioana Vreme Moser

BEK, C. Sundts gate 55 07.11.2022 10.0008.11.2022 16.00

Publisert

Som del av symposiet “The Only Lasting Truth is Change” inviterer BEK kunstnere og musikere til workshopen “The Politics Of Parts: Sizzling Semiconductors” med Ioana Vreme Moser.

Sizzling Semiconductors begynner som en skrikende tone ved berøring av et radiosensitivt material. Workshopen utforsker det å bygge lydgenerende instrumenter fra bunnen av for å undersøke den mangefasetterte historien til elektroniske komponenter, halvledende krystaller, deres tilstedeværelse i elektroniske apparater og deres miljøpåvirkning.

Ved å følge blyglanskrystallenes vei fra antikken til den industrielle revolusjonen vil vi se på hvordan disse krystallene muliggjorde det første kommunikasjonsnettverket gjennom sin evne til å dekode informasjon fra radiobølger. Vi vil se på hvordan dagens maskiner for dataprosessering i så stor grad er avhengig av sjeldne jordarter. Ikke minst utforsker vi krystallradiokulter, amatørradio og informasjonskrig på radiobølgene, som blir overført og mottatt via mineraler.

Med inspirasjon fra oppdagelsene som ble gjort innen radio på tidlig 1900-tall vil vi skape lydgenererende elektroniske instrumenter av skrapmetall og mineralske steiner. Galvanisert stål, et vanlig restmateriale, har en egenskap som kan virke unnselig helt til det blir gjort glødende: negativ motstand. Vi vil bygge videre på Nyle Steiners eksperimenter og skape oscillatorer for negativ motstand, formet som katteværhår, med komponenter bygd fra bunnen av. Med den rette behandlingen kan en gammel skrue erstatte en transistor for å skape skrikende modulerte toner.

Deltakerne vil få kunnskap om både tekniske og historiske aspekter ved elektronikk for å forstå metoder for å forsterke kommunikasjonsnettverk gjennom bruk av overskuddsmateriale. De vil få veiledning i å bygge, bøye, drille, lodde og koble kretser på nye måter. Workshopen involverer en del tungt manuelt arbeid. Som deltaker kan du svært gjerne ha tidligere erfaring med elektronikk, men det er ikke nødvendig.

Workshopen består av to økter og foregår på BEK

7. november 10.00-16.00
8. november 10.00-16.00


Workshopen er gratis og foregår på engelsk. For registrering, send en e-post til bek@bek.no innen 15. oktober. Det er begrenset antall plasser.

Workshopen er organisert i samarbeid mellom BEK, Nuts And Bolts, Ekko og Østre.

IOANA VREME MOSER

Ioana Vreme Moser er en rumensk lydkunstner som jobber med elektronikk, spekulerende forskning og taktile eksperimenter. I sin praksis bruker hun grunnleggende elektroniske prosesser for å oppnå ulike lydlige materialiteter. Hun lar elektroniske komponenter og kontrollspenninger interagere med sin egen kropp, organiske materialer, funnede objekter og påvirkning fra omgivelsene. Disse sammenstillingene skaper syntetiserte lyder som bærer med seg personlige fortellinger og observasjoner om elektronikken: dens historie, produksjonskjeder og avfallshauger, og dens sammenvikling med naturen.

NUTS AND BOLTS

Foreningen Nuts And Bolts har som mål å promotere desentraliserte og eksperimentelle aktiviteter og diskurser innenfor musikkteknologifeltet, gjennom prosjekter som workshops, podkast og tutorialserier, samt kuratering og kartlegging. nutsandbolts.space / instagram.com/nutsandboltspodcast

THE ONLY LASTING TRUTH IS CHANGE 

The Only Lasting Truth is Change er et utvidet symposium som undersøker nåværende og framtidige rammeverk for kunst, teknologi, natur og makt, og som foregår i Bergen og på nett 9.–13. november 2022. Detaljert program kunngjøres 12. oktober på www.bek.no

Symposiet organiseres av BEK med støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord, Bergen kommune og Royal Norwegian Embassy in Beijing, og i samarbeid med Northing, Hordaland kunstsenter, Ekko, Østre, Nuts And Bolts og Entrée. Grafisk design av Vera Gomes.

Foto: Ioana Vreme Moser.