Arrangement

Tenthaus: Et lekent måltid

Seminarium Fredericianum, Asylplass 2 20.10.2021 18.00

Publisert

Diskursiv middag
20. NOVEMBER 18.00–21.00 (dørene åpner 18.00, middag fra 18.30)
Seminarium Fredericianum, Asylplassen 2
Begrenset kapasitet, registrering på https://bek.ticketco.events

Kunstkollektivet Tenthaus serverer et “lekent måltid” – en middag med suppe, salat, brød og kollektive leker. 

Næring og fordøyelse er naturlige prosesser som kropper trenger for å eksistere og blomstre. Kulturelle organisasjoner er utvidede “kropper” eller enheter sammensatt av flere individer som bidrar til samme mål. Middagen innbefatter leker som utfordrer deltakerne til å forme, opprettholde og overleve som en kollektiv identitet – samtidig som konvensjonelle hierarkier, maktrelasjoner og roller blir plukket fra hverandre. Det å dele tid og mat utgjør felles ståsted og språk for å snakke om og forstyrre ulike former for urettferdighet, strukturer i kunsten og de sosiopolitiske vekselvirkningene mellom dem.

Tenthaus

Tenthaus er et kunstkollektiv og en kunstnerdrevet arena i Oslo som ble dannet i 2009. Profilen til Tenthaus er kjennetegnet av en åpen, prosessorientert form for deltakelse fra en internasjonalt orientert gruppe kunstnere. Konteksten for kunstnerisk praksis i samtiden blir gransket på nytt gjennom utstillinger, så vel som et bredere felt med diskursive aktiviteter som radio, middager, workshops for ungdom, residency, arrangementer og samarbeid. 

Tenthaus har utviklet seg fra et prosjekt for kunst i skolen til å omfatte et prosjektrom og utstillingsrom som bruker sosialt engasjert kunst som plattform for å utvide og utforske egen praksis. Tenthaus ønsker å opprettholde sitt arbeid med barn og ungdom og samtidig finne andre relevante kontekster for sin sosialt engasjerte praksis.

Foto: Fotomontasje av Tenthaus.

Tilbake til det fullstendige symposieprogrammet