Future DiverCities

Tenke- og deletank – creating communities that create!

BEK 23.10.2017 02.11.2017

Publisert

25. og 26.oktober 2017 arrangerte BEK, Bergen senter for elektronisk kunst,  seminaret ‘Think- and share tank – creating communities that create’. Seminaret er en del av Future DiverCities undersøkelser og engasjement for kunstproduksjon og visning der publikumsmedvirkning og samfunnsutvikling er integrert. Inviterte deltakere var fra ulike lokale organisasjoner og enkeltkunstnere som jobber med tilrettelagt og utforskende kunst og kulturtilbud i kontekster for ulike grupper. Felles for alle er engasjeringen av proffesjonelle kunstnere og musikere til prosjekter, lang erfaring og vidsyn for mennesker med særlige behov og kunstens potensiale i ulike kontekster.

Målet med de to dagene var å presentere for hverandre egen praksis, drøfte likheter og ulikheter, og å tenke sammen om veien frem. Utvide eget nettverk med lignende praktikere som en selv og egen organisasjon. Metodene og kunnskapene er mange og varierte, og seminaret var ment som et rom for deling. Future DiverCities tar mål av seg å ta på alvor at kunsten kan virke og bli til i mange flere arenaer enn i dag, og at mye samfunnsrelevant kunstpraksis foregår i utkantene av gallerier og museer. Hva skjer der, hvordan og med hvilke uttrykk og resultater. Noen resultater er målbare, noen må erfares, men alle kan forsøkes deles i et faglig forum.

Amalie Skrams hus , et kreativt hus for mennesker som har erfaring med psykiske helseplager ved kunstnerisk leder Eli Veim, Galleri VOX, en arbeidsplass for kunstnere og kreative personer med psykiske lidelser ved leder Unni Hachvaag og kunstner Nina Grieg, Kunst, kultur og psykisk helse  (KKPH) tilrettelegger kunst- og kulturaktiviteter og opplevelser for mennesker med psykiske helseplager ved leder Livelin Remme, Kriminalomsorgen, region vest ved regional visedirektør Leif Waage, Kriminalomsorgen, region vest ved seniorrådgiver Ellen Svendsen, Bjørgvin fengsel ved musikkterapaut Kjetil Hjørnevik og kunstner Marie Storaas og kunstner Katrine Meisfjord. For Future DiverCities prosjektkoordinator Laetitia Manach og prosjektutvikler Patsy Lang, med bred og mangeårig erfaring fra kunst og kulturprosjekter i Storbritannia og utlandet forøvrig. BEK, Bergen senter for elektronisk kunst ved kunstner og kunstnerisk utvikler Anne Marthe Dyvi var initiativtager og moderator.

Sitater fra noen av deltakerne etter seminaret:

Vi har hatt utbytte av å utveksle erfaringer fra så mange ulike aktører og fått større innblikk i deres arbeide innen kunstfeltet. Modellen fra England er ganske ulik vår, men et nettverk over landegrensene for utveksling av kunst er alltid bra og kan gi muligheter. (Galleri VOX)

Dette er relevant for oss, fordi det er så viktig å lære, og være klar over, hvordan vi i forskjellige land arbeider med mennesker med spesielle behov. Vår arbeidsform – med profesjonelle kunstnere og sammen med personer med spesielle behov – vil være en viktig del av fremtiden, både for de involverte deltakerne og for de involverte kunstnerne – og for samfunnet de bor og virker i. Vi tror virkelig at økt deltakelse i kunst og kunst gir folk et rikere liv, i den sanne betydningen av ordet rike. Våre erfaringer (www.kkph.no) gjennom mer enn 13 års arbeid har gitt oss mer enn nok tilbakemelding fra deltakerne for å kunne stille oss bak Future DiverCities-utsagn: Opplev positiv forandring gjennom kreativitet. (Kunst, kultur og psykisk helse)

Utveksling av erfaring fra kunstnere på tvers av arbeidsplasser og arbeidssituasjoner er viktig og fremmer forståelse av hva vi jobber med og gruppene vi jobber for og med. Seminaret var utrolig inspirerende og bekrefter spesielt at arbeidet vi gjør lokalt er viktig og meningsfylt, og at det er interessant for folk utenfor vår lokale kontekst. Vi håper å sammen kunne grave dypere inn i de adresserte emnene i seminaret ved en senere anledning. (Amalie Skrams hus)

Seminaret var støttet av EU- Creative Europe, gjennom Future DiverCities og BEK, Bergen senter for elektronisk kunst.

Tekst og bilder: Anne Marthe Dyvi. (Bilder fra Amalie Skrams hus/Galleri VOX)