Utvikling

Statusrapport fra felten

BEK 20.08.2018 24.08.2018

Publisert

I workshopen som BEK arrangerer denne uken fordyper noen av Norges mest erfarne lydkunstnere seg i forholdet mellom lyd og virkelighet. Oppfatninger og forestillinger om «sted» må ses i nytt lys når begreper som «post-sannhet» og «falske nyheter» de siste årene har blitt aktualiserte. Må vi finne nye måter å gjøre virkeligbaserte lydopptak på, når skillene mellom sannhet og fiksjon er blitt politiserte? Som utgangspunkt for eksperimenter og diskusjoner har wokshopen denne uken besøkt Mongstad for å gjøre opptak på stedet og følge CO2 gass fra raffeneriet gjennom «månelandingen» som fangstanlegget for CO2 var, til en algeplantasje hvor CO2 brukes i dyrking av spiselige alger.

Deltagende kunstnere er Signe Lidén, Alexander Rishaug, Bodil Furu, Rune Søchting, Yngvild Færøy, Jiska Huizing, Siri Austeen, Joakim Blattmann og Espen Sommer Eide.

Workshopen ledes av Ernst Karel, som i sin praksis lager elektroakustisk musikk og eksperimentelle ikke-fiksjons lydarbeider for flerkanals installasjon og fremføringer. Han samarbeider med filmskapere og artister som jobber audiovisuelt. Hans siste prosjekter er redigert/komponert ut fra ubehandlede feltopptak. Under opptredener kombinerer han noen ganger disse med analog elektronikk for å lage verk som beveger seg mellom abstrakt lyd og dokumentar.

Alle bilder er tatt av Jiska Huizing.
Les mer om workshopen her.