Arrangement

Solund lyskunstfestival 2014

Solund 14.11.2014 09.0016.11.2014 02.00

Publisert

Vi har invitert kunstnerne Viel Bjerkeset Andersen og HC Gilje til å utvikle stedsspesifikke og stedsnære kunstprosjekter, samt Ellen Røed til å vise allerede eksisterende arbeider men i en ny kontekst. Hun har også laget et nytt arbeid i samarbeid med Solunds innbyggere. Lys er i alle prosjektene bærende for idé og utføring. Solund som sted, lys som fenomen og tematiske berøringspunkt skal danne en plattform for teknologisk, kunstnerisk og sosial utvikling under festivalen, og kunstnernes kunstverk blir midtpunkt for dette.  Kunstprogrammet er satt sammen av festivalens kurator, Anne Marthe Dyvi, kunstnerisk utvikler ved Bergen senter for elektronisk kunst, BEK.

Festivalen vil ha et seminarprogram fredag 14.november i Solund leilighetshotell der kunstnerne skal ha selvpresentasjoner, og andre vil forelese om lys.

Det vil i tillegg til lyskunst bli matservering, fest, musikkprogram, workshops, lysvandring og annet under festivalen.

Årets tematikk:
Overgangen mellom lys og mørke. Mørket og lyset er definerbart for oss, det er enten mørkt eller lyst. Men i år ønsker Solund lyskunstfestival å vie oppmerksomheten til overgangen disse to i mellom. Bevegelsen og forandringen som ligger mellom to fenomener. De konkrete og abstrakte assosiasjoner til dette utgangspunktet vil bringe mange tematiske berøringspunkter som for eksempel samfunnsendringer og konsekvenser av disse, fysiske transformasjoner, naturfenomener og teknologiske forandringer.

Kunstner Leo CSKX vil ha workshops med barn, ungdom og voksne med tematisk utgangspunkt i lys og skygge som vil resultere i steds- og lysspesifikke arbeider.

Hildegunn Øiseth vil ha musikalske workshops med utgangspunkt i lys og skygge som vil resultere i en konsert i Solund kirke fredag kveld.

Festivalsjef 2014: Tone Brenna. Arrangementansvarlig: Gry Buer.

For ytterligere informasjon om arrangementet og Solund, eller praktiske spørsmål knyttet til reise/overnatting o.l ta kontakt med kurator Anne Marthe Dyvi på annemarthesin(at)gmail.com eller festivalsjef Tone Brenna på tone(at)tb-event.no

Solund Lyskunstfestival 2014 er støttet av Norsk Kulturråd, Solund kommune, Sogn og Fjordane Fylkeskommune, BEK/ Bergen senter for elektronisk kunst, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, samt mange lokale aktører.

Mer om programmet på nettsidene: http://www.solundlys.com

Mer om Leo CSKX: http://www.cskx.org/leo
Mer om Hildegunn Øiseth: http://hildegunn.com

Første foto fra verket ‘Kollektivt bål’ av Ellen Røed, bilder samlet inn av solnedgangen i Solund. Foto her av Stig Steinsund. De resterende foto: Anne Marthe Dyvi