Arrangement

Siste uke: Contemporary Artists from South Africa

3,14 04.06.2010 18.0008.08.2010 16.00

Publisert

Hobbs / Neustetter har i mange av sine kunstneriske prosjekter vært opptatt av ulike former for tilkobling og kommunikasjon i stedsspesifikke situasjoner. I dette tilfellet knyttes det forbindelser tilbake til en tid når øysamfunn i Norge ikke var koblet sammen av broer, men mer av god tro. Derfor har utgangspunktet for kunstnernes kartleggingsprosjekt denne gang vært å gjennomføre en reise mellom en gruppe øyer i Austevoll utenfor Bergen. Den 6 dagers lange øvelsen i camping, fotturer og båtliv vil tjene som kunstnerisk prosess for å samle erfaringer som spesielt vedrører allmannarett og adgang til private områder. Hobbs/Neustetters installasjon, Depth Threats, fungerer som en refleksjon over dette oppslukende og legemliggjorte feltarbeidet i det offentlig / private rom.

James Webb har valgt å engasjere seg i, og arbeide med Bergens mange trossamfunn. Bergens historie som havneby, og som et åsted for mye religiøs arkitektur, praksis og mangfold, var en av inspirasjonskildene til dette arbeidet. Prayer (Bergen) er en flerkanals lydinstallasjon bestående av bønner fra alle religioner i byen. Webb har forsket på de mange gruppene, og har møtt dem for å gjøre personlige lydopptak av bønn som skal være representativ for deres tro. Spillt av fra 12 høyttalere plassert på gulvet, inviterer kunstverket lytterne til å vandre gjennom installasjonen, oppleve alle bønnene som en helhet, eller til å knele ned og lytte til hver stemme individuellt. Opplevelsen av verket er en fengslende og detaljert utforskning av troen i vårt moderne samfunn.

Videoprogrammet består av 8 vidoearbeider fra ulike kunstnere, og 4 animasjonsfilmer av Camoeron Platter. Utvelgelsen er gjort i samarbeid med ISIS Arts i Newcastle, som også vil presentere programmet. Videoene vil bli vist i hvelvet på Galleri 3,14. Her er listen over kunstnere og navn på arbeidene som er med:

Robyn Nesbitt & Nina Barnett – Warcry
Hasan & Husain Essop – Visiting the Revolution
Bridget Baker – Steglitz House
Jessica Gregory & Zen Marie – The Perfect Leader
Eduardo Cachucho – Water
Bongani Khosa – In Transit
Nadine Hutton – Ignore Me
Berni Searle – Gateway

Animasjon:
Cameron Platter – Beware the Curves, 3 Stories, Black Up That Whit Ass II and The Old Fashion

Åpningen var fredag 4. juni kl. 18.00. Søndag 6. juni kl. 19.00 ble det arrangert en selvpresentasjon med kunstnerne Hobbs, Neustetter og Webb.
Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune og OCA – Office for Contemporary Art Norway.

Gjestekunstoppholdet er støttet av AiR Bergen.
Takk til Lydgalleriet og KHIB for utlån av utstyr.