Arrangement

Signe Lidén: Field Mode II: Omkrets

Kulturhuset, Vaskerelven 8 20.11.2021

Publisert

Livepresentasjon/lyttesesjon
20. NOVEMBER 12.45
Kulturhuset, Vaskerelven 8, andre etasje
Registrer deg for gratisbillett på https://bek.ticketco.events

Signe Lidén har utviklet Omkrets, et opptaksinstrument skapt for å deles mellom kunstnere. Siden oktober har instrumentet vært del av BEKs utstyrsbibliotek, tilgjengelig for bruk av andre kunstnere. 

Lidén spiller sine egne og andres opptak gjort med instrumentet og reflekterer over erfaringene med deling og medeierskap av kunstnerisk virke. Med dette som utgangspunkt diskuterer hun hvordan et bibliotek for metoder, instrumenter og dokumentasjon kan bidra til et langsiktig perspektiv i kunstneriske undersøkelser av sted.  

Omkrets er en mikrofon som kan gjøre opptak både under og over vann på samme tid. Til forskjell fra de fleste mikrofoner, som tilstreber å oppta omgivelser uten selv å høres, er instrumentet farget av egenlyd og gjør opptak av seg selv i møte med vann, luft og lydene som opptrer der. 

Omkrets er en videreutvikling av instrumentet Field Mode, der en akustisk membran for opptak ble utviklet i samarbeid med Tilburg Textile Lab og var del av Spatial Media Laboratories/Sonic Acts.

Signe Lidén

Signe Lidén er en kunstner med base i Oslo. Hennes arbeid utforsker relasjoner mellom sted, sansing og tid. Gjennom feltopptak, instrumentbygging og samtaler tilnærmer hun seg sted som noe i konstant tilblivelse gjennom geologiske, biologiske og atmosfæriske prosesser, samt sosiale og økonomiske relasjoner. Arbeidene hennes spenner fra lydinstallasjoner, video og performance til mer dokumentariske former som lyd-essay og arkiver. Lidéns prosjekt The Tidal Sense bestod av en installasjon, lydessay og seminar under LIAF 2019. Som del av samarbeidet Vertical Studies lagde Lidén og Espen Sommer Eide de stedsspesifikke performancene Acoustic Shadows og Boundary Reflections som ble vist under Sonic Acts og Borealis (2017), og Altitude and History som var bestillingsverk for The Dark Ecology project (2014-2016). Prosjektet The Cold Coast Archive (2010–12) er blitt presentert ved Center of PostNatural History (Pittsburgh, 2012), The Long Now Foundation (2012), Eastern Bloc (Montreal, 2016) og L´Atelier (Nantes, 2019). Hun har hatt lengre gjestekunstneropphold ved blant annet Oxford University og laget verk for Inversia Festival Murmansk, VOLT, Hordaland Kunstsenter, Kunsthall Oslo og nyMusikk. Lidén er initiativtaker til de kommende samarbeidsprosjektene Paviljong og Akademi for Rytmorfologi.

Foto: Signe Lidén.

Tilbake til det fullstendige symposieprogrammet