Arrangement

Selvpresentasjon: Peter Sinclair

Kunstakademiet 4. etg, C. Sundts gt 53 09.10.2009 14.0009.10.2009 16.00

Publisert

Peter Sinclair er en engelsk lydkunstner bosatt i Marseille. Siden 2004 har han vært leder for lydkunst/forskningslabben Locus Sonus som er tilknyttet l’École Supérieure d’Art i Aix-en-Provence og l’École Nationale Supérieure d’Art i Villa Arson, Nice.

Pga Bologna-prosessen er det nå stadig oftere krav om at professorer og sjefer formelt må ha PhD for å kunne være kunstneriske ledere innenfor en akademisk institusjon. Derfor har nå Sinclair og hans kollega Jerome Joy nylig påbegynt en slik grad ved London University of the Arts, under ledelse av Angus Carlyle.

Sinclair vil kort presentere sin egen kunstneriske bakgrunn, Locus Sonus samt premissene for forskningsprogrammet han nettopp har blitt en del av. Dette stipendiatprogrammet synes å være radikalt forskjellig fra det tilsvarende norske programmet, fordi det legger mindre vekt på tekstproduksjon samtidig som man faktisk mottar en PhD-grad til slutt, hvilket fremdeles ikke er tilfelle i Norge.

De fleste nodene samt styret i PNEK-nettverket vil være til stede. Presentasjonen vil foregå på engelsk.

Kunstakademiet – Gratis adgang – Velkommen!

Se også:
http://nujus.net/~petesinc/wiki/
http://locusonus.org/