Arrangement

Selvpresentasjon : Adriana Alves

HKS 13.04.2010 19.0013.04.2010 21.00

Publisert

Adriana Alves sine prosjekter tar ofte utgangspunkt i funderinger rundt samtiden, der tvil og mistro lapper sammen fragmentene.

Massemedias rolle, eller roller, i samtidskulturen er ofte gestaltet i arbeidene gjennom referanser til film, populærkultur og teater.

På den annen side finnes det også en introvert innfallsvinkel, en problematisering av det som nærmest er en overtro på individet, et maktesløst jeg, innrammet i strukturer som det håpløst forsøker å rive ned. Disse umulige forsøkene forsterkes ved bruken av flere videoarbeider som avspilles samtidig og/eller av repetisjon.

Adriana Alves ble utdannet “Master i kunst” ved Kunsthøgskolen i Bergen i 2006. Hun har deltatt på både separat- og gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt, sist representert ved RGB Neighbors- Norway vs Sweden film/videokunst festival i Leuwarden, Nederland.