Arrangement

Self presentation: Scott Rettberg

Hordaland kunstsenter 14.01.2009 19.0014.01.2009 21.00

Publisert

Scott Rettberg vil lese fra og diskutere prosessen med å skrive og distribuere nettbaserte romaner, bl.a. hyper-text romanen The Unknown (1998-2001), skrevet sammen med William Gillespie og Dirk Stratton), e-post-romanen Kind of Blue (2002-2003), og den distribuerte sticker-romanen Implementation (2004-2005), skrevet sammen med Nick Montfort.

Han vil også vise og diskutere Electronic Literature Collection (2006) som han var redaktør for sammen med Katherine Hayles, Nick Montfort, og Stephanie Strickland.

Mer informasjon.