Arrangement

Samuel Brzeski: “Yep, that’s the mood.”

Østre, Østre Skostredet 3 20.11.2021 21.30

Publisert

Performance
20. NOVEMBER 21.30
Østre, Østre Skostredet 3
Gratis ved registrering på https://bek.ticketco.events.
Billetter i døra: 100,-

Med den fragmenterte stemmen som utgangspunkt, går den teknologisk medierte performancen «Yep, that’s the mood.» i dybden på teksturen, materialiteten og kvaliteten til stemmen når den holdes opp mot de mer rigide strukturene i tekstbasert språk. 

Med en kombinasjon av omskrevne, omstokkede og omkomponerte tekster med opphav både online og offline, følger performancen i fotsporene til både lydpoesi og konseptuell skrivekunst for å gi en vokalisk form til det digitale kollektivt underbevisste.

Svingende mellom betydning og klang, mellom talelyder og støy, vil ideer om de forskjellige temporalitetene i mediert språk bli uttrykt i parallelle fortellinger. 

«Yep, that’s the mood.» lodder dybden av de iboende mulighetene i det utøvde språket gjennom tekst og stemme. Det fragmenterte digitale nærværet som er løsrevet fra kroppen møter det jordede, kroppsliggjorte nærværet til stemmen med dens hypnotiske og klangfulle rytmikk. De ulike vokale og lingvistiske strukturene som påvirker hjernene våre, våre mulige subjektiviteter, minnesystemene og de følelsesmessige strukturene våre blir utforsket gjennom repetisjon, variasjon og semantisk forestillingsevne. 

Samuel Brzeski

Samuel Brzeski (UK/NO) jobber i møtet mellom det skrevne ord og kunsten. Hans hovedsakelig tekstbaserte praksis utdyper rommet for og nærværet til den emotive kroppen innenfor en post-digital virvel av språk. Dette innebærer å utforske den iboende formbarheten til språket for å skape eller stille spørsmålstegn ved mening, narrativ og erfaring. Med hovedvekt på det å lese og vokal semantikk, undersøker arbeidene hans hvordan de følelsesmessige effektene av digital kultur kommer til uttrykk gjennom litteratur, poetikk, tekst og stemme. Nylige og pågående prosjekter omfatter Lydgalleriet (NO), KRAFT (NO), Studio 17 (NO), Chao Art Centre (CN), SLAKT (NO), Bergen Assembly (NO), Black Box Theatre (NO) og bb15 (AT). www.samuelbrzeski.com

Portrett av Samuel Brzeski: Nayara Leite.

Tilbake til det fullstendige symposieprogrammet