Arrangement

Sabine Popp: Common Notions (confusion resumes outside a few squaremeters) – third attempt

BEK 30.01.2019 19.0030.01.2019 21.00

Publisert

En plattform er åpnet opp for å gi rom til et eksperiment eller spill med alger, bilder og ord. Det krever en avgjørelse på hva som plasseres på insiden og på utsiden av en fastslått ramme.

Common Notions er utviklet som en performance-lecture, og er del av prosjektet Agential Matter (Invisible Landscapes). Prosjektet utforsker performativitet i alger, objekter og kropp i øyeblikk av observasjon i vitenskapelig forskning, økonomisk utnyttelse og det kunstneriske møtet langs kysten.

Om Sabine Popp

Sabine Popp har studert på Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHiB), Universitetet i Barcelona og Glasgow School of Arts. Etter noen års fokus på arktiske og subarktiske områder, var hun involvert i det kunstneriske utviklingsprosjektet Topografies of the Obsolete (ved tidligere KHiB), og har siden 2016 bidradd til Oslofjord Ecologies (ved Høyskolen i Oslo og Akershus). Hun er for tiden stipendiat i det nasjonale programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid med tilknytning til Kunstakademiet – Institutt for samtidskunst, ved Fakultet for kunst, musikk og design (Universitetet i Bergen).

Mer om Sabine Popp her.