Arrangement

Rural Reading Room

LM 1 (Le Maires vei 1), Kirkenes 03.05.2014 20.0003.05.2014 22.00

Publisert

Og dog må ethvert tenkende menneske innrømme at arbeiderne i de evig uungåelige tragediers navn måtte ned i dette dyp og stå under denne kolde styrt for å kunne vokse høyere opp å få tak i de edlere luksusgleder, som ikke i første rekke finnes i god mat og teater og fine klær, men i trangen og viljen og evnen til å utvide og øke sin inderliggjørelse og sammenheng med de deler og det samfunn som ens hjerte virkelig formår å få tak i – likeså visst som det står hjelpeløst overfor det store bedrag, som heter den universelle kjærlighet. – Matti Aikio 1912

Språk, litteratur og tenkte ting er inngangen til vårt bord med elementer. Lokalhistorie som ble glemt, eller skrevet på et uleselig språk. Eldre vitenskapelige tekster og teorier som i dag er for lengst avkreftet. Men har de gjennom denne prosessen blitt stadig mer i kontakt med det lokale – det partikulære? Hvorfor opplever vi at foreldet og imaginær informasjon beskriver et sted mer korrekt enn den bevisbare sannhet?

Kilder:
Kompendium i reproduksjonsmetoderna
Store esperanto-dansk ordbog
Varangklang
Guddommelig helbredelse
Polarlandsbreve
Hjemmesnekkeren
Utkast til verneplan for kvartærgeologiske forekomster i Finnmark fylke
Sprengstoffer – sprengningsteknikk
Tillitsmannen
(Varangerfunnene VI – utgår)
(Bjørnevatn mannssangforening. Medlemsbok – utgår)
(Lebesbymannens spådommer – utgår)
Andre programkomponenter er blant annet: Bjørka som opptrer buskformig (skulpturinnslag), Overganger fra et element til et annet, Arne Skaug Olsen (medvirkende gjest) og Lokal tekst som apparat for stemmers utdrift og materielle egenskaper.

De som står bak Rural Reading Room er Espen Sommer Eide, Hilde Methi, Morten Torgersrud og Kristin Tårnesvik.

Rural Reading Room er støttet av Norsk kulturråd, Nordnorsk kunstnersenter og Samisk råd.

Link: www.ruralreadingroom.com