Arrangement

Residency: James Webb

USF Verftet 02.05.2010 00.0021.06.2010 00.00

Publisert

James Webb’s utgangspunkt er en lydinstallasjon han har kalt “The Prayer”. Tanken er en videreutvikling av installasjonen, for å tilpasse den som et stedsspesifikt verk på Galleri 3,14.

The Prayer, slik den har blitt vist tidligere, er en visuelt enkel installasjon med 12 høyttalere plassert utover i et geometrisk mønster på golvet. I hver høyttaler spilles det av et opptak av en person som ber, slik at hver høyttaler representerer en tilbedelse til forskjellige religioner eller trosretninger. Under oppholdet vil James Webb ta kontakt med trossamfunn i og rundt Bergen, siden alle opptakene blir gjort lokalt.

Installasjonen åpner for mange forskjellige typer refleksjon, fra de musikalske kvalitetene i bønnen til båndene mellom bønn, trosbekjennelse, politikk, makt og identitet.

Gjestekunstoppholdet og utstillingen er et samarbeid mellom AiR Bergen og USF Verftet, Stiftelsen 3,14, Maur prosjekter og BEK.

Prosjektet er støttet av Bergen kommune, Norsk kulturråd og OCA – Office for Contemporary Art Norway.