Arrangement

Reaper JS plugins for ambisonic prosessering

BEK 02.04.2013 10.0007.04.2013 22.00

Publisert

JS “is a scripting language which is compiled on the fly and allows you to modify and/or generate audio and MIDI, as well as draw custom vector based UI and analysis displays. JS effects are simple text files, which when loaded in REAPER become full featured plug-ins.”

Det er enkelt og fort gjort å utvikle JS plugins, og så langt har Trond utviklet et knippe plugins for prosessering ambisonic surround lydopttak:

  • YAW rotation (omkring den vertikale akse)
  • PITCH rotasjon (omkring venstre-høyre akse)
  • ROLL rotasjon (omkring bak-front akse)
  • 1. orden enkoding av mono lydkilde
  • 1. orden enkoding av stereo lydkile (behandlet som to mono-kilder)
  • 1. orden super stereo enkoding (denne er ikke helt ferdigstilt, det gjenstår å anvende 90 grader phase offset på signalene)

Kildekoden er tilgjengelig på GitHub, hvor du kan laste ned, og følge eller bidra til videre utvikling. Alle plugins er fritt tilgjengelig med BSD open-source lisens.