Trollofon

Trollofonen (2001-2006) ble startet av Nicholas H. Møllerhaug og Espen Sommer Eide, med mål om å formidle eksperimentell musikk på en ny måte – gjennom aktiv bruk av en av veterantrolleybussene i Bergen som konsertlokale og en nettradio (pilota.fm) på BEKs server som formidlingskanal. Ganske fort ble det klart at målet også måtte bli å redde de siste trolleybussane i Norden, da lokalpolitikerne i Bergen truet med å legge ned linje 2. Den aller første Trollofonen var en slik aksjon, hvor både presse og lokalpolitikere var invitert til å få øynene opp for det unike ved trolleybussene. Dette ble en suksess, og bidro til at den politiske vinden snudde og trolleybussdriften ble sikret senere samme år. I 2002 utviklet Møllerhaug og Eide, i samarbeid med Festpillene, konseptet til å bli en årlig musikkfestival som varte til 2006.

Trolleybussen går som kjent på strøm, og musikerne koblet musikkanlegget og elektroniske instrumenter direkte på trolleyens strømnett. Underveis, med konserter som også krevde strøm, ble det interaksjoner mellom musikken og trolleybussens fart og evne til å forsere stigninger. Og hele tiden med en overhengende fare for å kortslutte hele nettet og alle bussene i Bergen. Det gikk som regel galt. Noe publikum satte veldig pris på. Det sirkulerer noen rykter om røykfylte stopp i Kalfarveien.

«(…) siden det var en gammel veteranbuss krevde den jo mer strøm i oppoverbakker, og da kunne den gi mindre til musikken, sånn at vi måtte spille lavere.»

– Espen Sommer Eide, B-post

Les samtalen mellom Møllerhaug og Eide i B-post her.

Møllerhaug og Sommer Eide.

Trollofonen og pilota.fm vever sammen en interesse for radio, litteratur, lydkunst og musikk med lokal historie og idéer fra dadaisme og surrealisme. Det har blitt kalt et «geo-elektro-relasjonelt» prosjekt. Kveldsprogrammet til festivalen foregikk på Bergen Kunsthalls café Landmark. Programmeringen var en surrealistisk miks av poesi, jazz, elektronisk musikk, støy og folkemusikk. Et konsept som Møllerhaug senere skulle viderutvikle som leder for Borealis og programsjef for Festspillene, og Eide gjennom Lokofonen på jernbanestrekningen Kirkenes-Bjørnevatn, RAD og andre prosjekter. Trollofonen ble besøkt av mange av 2000-tallets største eksperimentelle artister fra inn- og utland, som Pita, Oval, Alog, Kim Hiorthøy, Fennesz, Tujiko Noriko, Francisco Lopez, Goodiepal, Biosphere, Haco, Alexander Rishaug, Jaap Blonk, Maia Ratkje, Sagor & Swing, Fm3, Janek Schaefer, Sanso-xtro, Felix Kubin, Next Life, Nes, Lasse Marhaug, Dat Politics, Emi Maeda, Anton Nikkelâ, Oren Ambarchi, Aleksei Borisov og mange fler.

Trollofonens nettside med trollopedia og oversikt over arrangement.

Haco, Trollofon 14
Lasse Marhaug og Francisco Lopez
Pita, Trollofon 02
Oval, Trollofon 03
Alog, Trollofon 04
Kim Hiortøy, Trollofon 05
Tujiko Noriko, Trollofon 07
Espen Sommer Eide
Biosphere
Emi Maeda