The Atmospherics 11

The Atmospherics 11 (remake/remodel) (2020) av Jeremy Welsh og Trond Lossius
Bilde: Jeremy Welsh
Lyd: Trond Lossuis
4K digitalfilm med stereo lyd.
Spilletid: 40:27 min.

Den aller første versjon av The Atmospherics ble laget i 2014, og var en kortfilm på 5 minutter, laget som en hyllest til avdøde komponist Morten Eide Pedersen og presentert på minnestunden. Siden dette har Welsh og Lossius hovedsakelig jobbet med installasjoner gjennom opptil 9 projeksjoner og 16 kanaler surround lyd, fram til nå. The Atmospherics 11 er den første versjonen siden 2014 som er laget for én skjerm og stereolyd, og er laget i anledning BEK Arkiv.

The Atmospherics 11 er en remiks av materiale brukt i flere installasjoner tidligere, spesielt utstillingene i 2019 på Entrée i Bergen og TEKS i Trondheim. I denne versjonen bruker kunstnerne flere lag med bilder, “picture in picture”, og digital montasje for å gjenskape opplevelsen av flere kanaler innenfor én film for enkel visning på en skjerm eller lerret. The Atmospherics 11 vil fremover vises også i andre sammenhenger.

The Atmospherics er et av de pågående samarbeidsprosjektene til Trond Lossius og Jeremy Welsh. Gjennom feltopptak fanger de unike kvaliteter fra forskjellige naturlandskaper og urbane områder. Det innspilte lyd- og videomaterialet blir deretter filtrert, redigert, modifisert og blandet for å fremheve enkelte karakteristika, eller for å dempe andre. Hensikten er ikke å dokumentere stedene, men heller å bygge en database med audiovisuelt materiale som kombineres på forskjellige måter i installasjonene deres. Hver samling blir et «midlertidig sted», konstruert av impulser fra forskjellige geografiske områder. Siden 2014 har prosjektet flyttet fra Bergen, Trondheim, Arendal, Førde, Utne og Campania, Italia, hvor det har blitt presentert i ulike installasjoner med flerskjermvideo og flerkanalslyd.

Feltopptak på Sotra
Freltopptak i Hardanger