Arrangement

Presentasjon av Jamoma

Ircam, Salle Shannon 29.04.2009 10.3029.04.2009 11.30

Publisert

http://www.jamoma.org

Jamoma er et programvarebibliotek som utvikling av strukturerte moduler i Max, og tilbyr:

  • Håndtering av tilstand og presets for parametre.
  • Et standard brukergrensesnitt for kommunikasjon til og fra moduler ved hjelp av OpenSoundControl.
  • Muligheter for fjernkommunikasjon og styring til og fra moduler.
  • Parametre kan undersøkes og monitores i forhold til tilstand, egenskaper og endringer, noe som åpner for avansert kontroll av moduler.

Jamoma utvikles av et internasjonalt team av forskere, utviklere, komponister og kunstnere, og er tilgjengelig som GNU LGPL.

Forskning på gester i musikk og arbeid med spatialisering er blant emnene som opptar flere av utviklerne, og Jamoma brukes for prototyping av protokollene SpatDIF (Spatial Description Interchage Format) og GDIF (Gestural Description Interchange Format).