Arrangement

Plantedata

Galleri Fisk 27.03.2009 19.0005.04.2009 16.00

Publisert

De fem verkene på utstillinga er forbundne gjennom råe poetiske utrykk og den grundige måten de går til verks i utforskinga av teknologien sin gamle, nye og framtidige tilstedeværende i menneska sin verden. Det være seg som verdensromreklame, overvåkning eller komfort.

BEK har bistått utviklingen av et av arbeidene i utstillingen. Plantedata er en kinetisk skulptur som fremstiller en langsom kamp mellom datamaskin og plante. Tiden vil vise om planten gror seg inn i maskinen og kortslutter den eller vokser så tett at det fører til overopphetning. Eller kanskje datamaskinen forgifter planten med sine tungmetaller?

Datamaskinen kjører en Max patch som lager timelapse video av den voksende plante med bilder tatt en gang i timen.