Arrangement

Piksel

BEK 03.11.2003 00.0031.12.2007 00.00

Publisert

Piksel har gradvis ekspandert tematisk, og inkluderer nå også manipulering av maskinvare til lignende formål. I 2004 ble workshops for et generelt publikum introdusert og kveldsprogrammet ble supplert med et politisk program; i 2005 var formidlingsdelen en utstilling og det var færre forestillinger, i 2006 ble formatet redusert til 4 dager og åpen maskinvare ble introdusert som ny tematikk. Dette åpnet opp for ny aktivitet og et bredere spekter av deltakere. I 2007 ble denne formen videreutviklet med bl.a. introduksjon av Circuit Bending som ny tematikk og sterkere satsing på performative seminar i grenselandet kunst, vitenskap, aktivisme og teknologi.

Piksel har utviklet seg til å bli et viktig internasjonalt møtested for utviklere og kunstnere som arbeider med open source-programvare, særlig rettet mot sanntids video- og lydmanipulering. De siste par årene har Piksel ekspandert tematisk, og inkluderer nå også manipulering av maskinvare til lignende formål.

Arrangementet har etter hvert fått et omfang som har gjort at det i 2008 ble hensiktsmessig å etablere Piksel som egen organisasjon. Gisle Frøysland har i hele perioden vært faglig ansvarlig for festivalen, og er n+å leder for den nye organisasjonen.

Piksels hjemmesider finner du her.