Symposiet

Nora Al-Badri, Jenna Sutela, Damien Roach

Publisert

Åpning av installasjonene:
16. nov 18:00-21:00
Åpningstider:
17. nov 16:00–22:00
18. nov 12:00–22:0
19. nov 12:00–16:00
Sted: Østre, Østre Skostredet 3

NORA AL-BADRI: BABYLONIAN VISION

Al-Badri utforsker spekulativ arkeologi og dekoloniserende samt maskinlæringsbasert museumspraksis ved å generere technoheritage; Et forhåndsopplært nevralt nettverk basert på en GAN-modell (Generative adverseriale nettverk). Technoheritage ble trent på 10 000 000 bilder fra fem forskjellige museum med de største samlingene av mesopotamiske, nysumeriske og assyriske gjenstander. Selv om hvert museum ble spurt på forhånd, måtte de fleste bildene samles inn ved bruk av søkeroboter og skjermskraping, og uten institusjonenes godkjenning. Kun to ble samlet inn gjennom deres åpne API (digitale tilgang). 

Inndatabildene til disse databasene bærer selv merker av tid og minner (patina, ødelagte deler, de fleste i et bildeformat med middels til lav oppløsning). Nettverket utvikler nye syntetiske bilder som et levende minne om de samlede bildene. Det genererte bildet blir samtidig en artefakt i seg selv. Materialiteten er også viktig, da inndatabildene er bilder av materielle objekter fra fortiden vår. Hvis maskinlæringsteknologi (ML) ses på som en teknologi som aktiverer og behandler vårt kollektive minne, er det fornuftig å bruke det på våre kulturelle stordata fra fortiden, og å generere nye bilder som spor og del av våre sirkulerende bildeverdener. Å bruke maskinlæring på kulturell stordata gir andre, mer spekulative og abstrakte innsikter i søket etter et visuelt språk, og visuelle former og mønstre i en epoke innenfor en spesifikk romlig kontekst: det babylonske. 

Serien består av over 150 GAN-videoer og over 200 bilder.

Med tekster skrevet av: Prof. Wendy M. K. Shaw, Dr. Fazil Moradi, Dr. Saud Al-Zaid, Daphne Dragona, Dr. Anita Hosseini

JENNA SUTELA: POND-DIAL

Installasjonen Pond-Dial danner et ormehull mellom Sutelas installasjon Pond Brain, for tiden utstilt i København, og Østre i Bergen. Pond-Dial er en live strømming av lyder fra den ansiktsformede instrument-fontenen til Sutela, en skål med vann laget av bronse som kan spilles på, eller aktiveres ved berøring, samt et kunstig nevralt nettverk trent på interplanetære lyder og lyder fra under vann. Nettverket justerer seg inn på soniske frekvenser fra skålen og spiller tilbake en rekke andre overjordiske resonanser. Pond-Dial inviterer deg til å lytte med på lydbildet til Pond Brain, som er i stadig endring.

DAMIEN ROACH: POEM 2

«Poem 2» er et bestillingsverk av Damien Roach sentrert rundt et dikt på 100 linjer skrevet av kunstneren i 2021, i samarbeid med en KI trent på arbeidet til Emily Dickinson. Diktet leses opp av en dataanimert, androgyn karakter, plassert på et udefinert sted, med kun himmelen bak seg. Kameraet dreier sakte rundt, stopper kun i korte øyeblikk før det fortsetter sin tilnærmet rettsmedisinske analyse av figuren, som motsetter seg tryggheten i et fiksert, statisk perspektiv. Den dataanimerte figurens stemme er hentet fra Roachs egne stemmeopptak, redigert og behandlet for et tvetydig kjønnet uttrykk. På samme måte er figurens ansiktsbevegelser basert på Roachs’, overført til animasjon gjennom bevegelsessporing (motion capture technology). Det omsluttende lydsporet er produsert med tekst-til-lyd maskinlæring, som er videre redigert med DSP og postproduksjon ferdigstilt med moderne DAW-programvare.

OM KUNSTNERNE

NORA AL-BADRI 

Nora Al-Badri er en tverrfaglig og konseptuell mediekunstner med tysk-irakisk bakgrunn. Arbeidene hennes er forskningsbaserte så vel som paradisiplinære og like mye postkoloniale som postdigitale. Hun bor og jobber i Berlin. Hun ble uteksaminert i statsvitenskap ved Johann Wolfgang Goethe-universitetet i Frankfurt/Main og er nå direktør for AI+Art ved ETH AI-senteret i Zürich. Hennes praksis fokuserer på politikken og det frigjørende potensialet til nye teknologier som maskinintelligens eller dataskulptur, ikke-menneskelig agens og transcendens. Al-Badris kunstneriske materiale er en spekulativ arkeologi basert på fossiler og andre gjenstander eller performative intervensjoner i museer og andre offentlige rom som responderer på de iboende maktstrukturene.

JENNA SUTELA

Jenna Sutela er en finsk kunstner med base i Berlin. Hun jobber med systemer for biologi og beregning, inkludert menneskelige mikrobiomer og kunstige nevrale nettverk for å lage skulpturer, bilder og musikk. Sutelas arbeid har blitt presentert på museer og i kunstsammenhenger internasjonalt, inkludert Swiss Institute, New York (2023); Helsinki Biennial (2023); Haus der Kunst, München (2022); Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Turin (2022); Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsingfors (2022); Shanghai Biennale (2021); Liverpool Biennial (2021); Kunthall Trondheim (2020); Serpentine Galleries, London (2019); og Moderna Museet, Stockholm (2019). Hun var besøkende kunstner ved MIT Center for Art, Science & Technology (Cast) i 2019-21.

DAMIEN ROACH

Damien Roach er en kunstner, designer, forsker og foreleser basert i London. Prosjektene hans spenner fra kunst og design i kreative retninger, til publisering, lyd/musikk og audiovisuelle prosjekt. For tiden tar han en doktorgrad ved Royal College of Art i KI-bildebehandling, persepsjon og kreativitet. Nylige prosjekter inkluderer omsluttende AV-forestillinger på Londons ICA og Tate Modern, design for kunder fra Caribou til Disney, og publisering av et tidsskrift som utforsker ikke-dystopiske fremtidsvisjoner med en rekke bidragsytere, inkludert Susan Hiller, Isabella Maidment, Hans Ulrich Obrist og Liam Gillick. Han har stilt ut internasjonalt, inkludert på den 51. Venezia-biennalen, «Learn to Read» på Tate Modern, «Housewarming» ved Swiss Institute, New York, og solo-presentasjoner ved institusjoner inkludert DRAF, London, Kunst Halle Sankt Gallen, Sveits, Arnolfini, Bristol og Neuer Aachener Kunstverein, Tyskland. I april ga han ut «Mirage FM» under aliases patten, det første albumet laget utelukkende fra tekst-til-lyd maskinlæring.

Klikk her for å gå tilbake til det detaljerte symposieprogrammet.

Bilder: 1 & 3) Jenna Sutela, Pond Brain (2023) Installation view Yet, It Moves!, Copenhagen Contemporary (2023) 1) Foto: David Stjernholm 3) Foto: Julian Blum 2 & 4) Stills fra Poem 2 (2023) av Damien Roach.