Arrangement

Nonfiction, fictodocumentary film, and myth – en workshop med Elizabeth A. Povinelli

BEK, C. Sundts gate 55, 9. etasje 29.09.2022 12.0030.09.2022 11.00

Publisert

Som del av symposiet “The Only Lasting Truth is Change” 2022, inviterer BEK kunstnere, musikere, kuratorer og kunstformidlere til workshopen “Nonfiction, Fictodocumentary Film, and Myth: Bending Aesthetics to Critical Askesis in Settler Late Liberalism”. Workshopen blir ledet av Elizabeth A. Povinelli, som er antropolog, aktivist og professor i kjønnsstudier.

I workshopen, som strekker seg over to dager, vil Povinelli stille opp mot hverandre to prosjekter som hun for tiden jobber med. Det ene er en film som tar for seg et sett prekoloniale fiskefeller lagd av stein og deres forbindelser til fortiden – også den ikke-menneskelige – på Emmi Karrabing-landområder. Det andre er den tegnede romanen «Alice Henry and the Collapse of the western Plateau», som er satt til framtidens ruinhauger. Begge prosjektene går i dialog med det som vestlig epistemologi ukritisk kaller «det mytiske». Karrabing skiller imidlertid mellom det vi kan omtale som «the ancestrally present» og fiksjonshistorier som «Alice Henry». Sett fra et Karrabing-ståsted er vestlige former for kreativitet underholdende nok, men kan ikke sammenlignes med de formene for sannhet man finner i historier om Karrabing-landområdene. Kreativiteten ligger i hvordan disse sannhetene på strategisk vis kan manøvrere rundt og stå mot vestlig epistemologi, inkludert inndelingen i «nonfiction», «fictodocumentary film» og myte. Deltakerne i workshopen blir oppfordret til å reflektere over sitt eget arbeid innenfor dette brede rammeverket.

Workshopen består av to økter og finner sted på BEK
29. september 12.00-18.00 (med lunsjpause)
30. september 09.00-11.00

Workshopen er gratis og vil foregå på engelsk. For å registrere deg til workshopserien, send en e-post til bek@bek.no innen 14. september. Det er begrenset antall plasser.

ELIZABETH A. POVINELLI

Elizabeth A. Povinelli er Franz Boas Professor of Anthropology and Gender Studies ved Columbia University og blant grunnleggerne av Karrabing Film Collective. Hun er også Fellow of the Australian Academy of the Humanities. Hun har skrevet åtte bøker og en rekke essays som, i likhet med hennes arbeid i Karrabing Film Collective, kritisk gransker senliberale fortellinger om urfolks livsverdener.

THE KARRABING FILM COLLECTIVE

The Karrabing Film Collective er en gruppe medieskapere med urfolksbakgrunn som holder til på nordvestkysten av Northern Territory i Australia. Det å skape film gir Karrabing et verktøy for selvstyrt organisering og sosial analyse. Filmvisninger og publikasjoner lar Karrabing utvikle lokale kunstneriske språk og uttrykksformer samtidig som publikum få innsikt i nye former for kollektiv handling fra et urfolksfellesskap. Mediet deres har et overlevelsesaspekt ved seg – Karrabing nekter å gi avkall på landområdene sine og verktøyet som lar dem utforske samtidens sosiale forhold som er preget av ulikhet. Filmene representerer livene deres, skaper bånd til landområdene deres og griper inn i framstillingene av urfolk og urfolksstatus. https://karrabing.info/

THE ONLY LASTING TRUTH IS CHANGE 

The Only Lasting Truth is Change er et utvidet symposium som undersøker nåværende og framtidige rammeverk for kunst, teknologi, natur og makt, og som foregår i Bergen og på nett 9.–13. november 2022. Detaljert program kunngjøres 12. oktober på www.bek.no

Symposiet organiseres av BEK med støtte fra Norsk kulturråd, Fritt Ord, Bergen kommune og Royal Norwegian Embassy in Beijing, og i samarbeid med Northing, Hordaland kunstsenter, Ekko, Østre, Nuts And Bolts og Entrée. Grafisk design av Vera Gomes.