Arrangement

MøB

BEK 01.06.2001 00.0031.12.2007 00.00

Publisert

Features:

  • modulært system
  • XML basert skripting
  • GTK+2 basert gui
  • input: v4l, mpeg, QT, image, text
  • output: xwindow, SDL, theora
  • controll: waveform oscillators, OSC, MIDI
  • moduler: multiblob motion tracking, figlet fonts, video matrix, chromakey, bullet freeze
  • effekter: rtx, xy transform, alpha diff, chromakey, Frei0r plugins, LiViDO plugins
  • separering av interne kontrollere og piloter for fleksibel ruting mellom moduler

Prosjektet ble initiert og ledes av Gisle Frøysland. utvikling er støttet av PNEK.