Arrangement

Mark Fell & Robin Mackay: Rewilding Practice

Kulturhuset, Vaskerelven 8 20.11.2021 17.00

Publisert

Livesamtale
20. NOVEMBER 17.00
Kulturhuset, Vaskerelven 8, andre etasje
Registrer deg for gratisbillett på https://bek.ticketco.events

Den tverrdisiplinære kunstneren Mark Fell og filosofen Robin Mackay diskuterer forholdet mellom praksis og teori, og undersøker forestillinger om kreativ praksis – som ulike typer forhold mellom kreativitet og teknologi, tilnærminger til samarbeid og problemstillinger omkring opphav (“authorship”) og agens. Også ideer om inspirasjon, uttrykk og formidling av betydning som de grunnleggende prinsippene i kreativ produksjon vil bli undersøkt kritisk. Hvordan strukturerer slike forestillinger både kreative praksiser og de rommene og systemene som skal tilrettelegge og romme disse praksisene?

Samtalen ser tilbake på en workshop gjennomført i Bergen av Fell og Mackay* for kunstnere, musikere, kuratorer og kunstformidlere, i samarbeid med KOROs program STUDIO. Fell og Mackay tar også opp hovedtemaer i Fells nye bok Structure and Synthesis: The Anatomy of Practice. Fra de uuttalte teoretiske strukturene som underbygger «praksis» til de logistiske, økonomiske og materielle begrensningene for det å «gjøre teori» – i en tid der teknologien påvirker ikke bare våre handlinger, men også våre tanker: er det et tilbakelagt stadium å skille mellom teori og praksis? Hvordan blir de fysiske og tekniske omgivelsene våre en del av tankeprosessen? Hvilke modeller kan vi bruke for å tegne opp på nytt – eller gå bort fra – spenningen mellom det kognitive og det produktive?

*Workshopen Rewilding Practice ble organisert i samarbeid med STUDIO, del av KOROs kunstprosjekt for det nye KMD-bygget i Møllendalsveien 61 i Bergen. Les mer om workshopen

Mark Fell

Mark Fell er en tverrdisiplinær kunstner med base i Rotherham (Storbritannia). Den kunstneriske praksisen hans trekker veksler på elektronisk musikk, subkulturer, eksperimentell film, samtidsfilosofi og radikal politikk. Fell har hatt en betydelig produksjon gjennom de siste 30 årene – fra tidlige elektroniske lydverk og innspillinger til installasjon, kritikk, kuratoriske prosjekter, utdanningssystemer og koreografiske forestillinger. Hans nylige arbeider, som peker til hellige geometrier og programmeringsstrukturer, understreker Fells særlige interesse for ikke-lineære systemer og strukturer – og de komplekse måtene vi forholder oss til disse strukturene og systemene på. www.markfell.com

Robin Mackay

Robin Mackay er leder av Urbanomic. Han har skrevet bredt om filosofi og samtidskunst, og har igangsatt samarbeidsprosjekter med en rekke kunstnere. Han har også oversatt en mengde viktige verk innen fransk filosofisk tradisjon, som Number and Numbers av Alain Badiou, The Number and the Siren av Quentin Meillassoux, The Concept of Non-Photography av François Laruelle og The Brain-Eye samt Undoing the Image av Éric Alliez. Robin Mackay på Urbanomic.com

STUDIO

Hva er et studio? Hvordan kan et sted å arbeide bidra med både konsentrasjon og inspirasjon fra verden utenfor? Og hvordan kan man forestille seg at et tverrfaglig studio for billedkunst, musikk og design ser ut? Mellom 2021 og 2023 vil STUDIO-prosjektet ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD), UiB, utforske disse spørsmålene i teori og praksis. KORO er initiativtaker til STUDIO, og støtter prosjektet.

Tilbake til det fullstendige symposieprogrammet