Kunngjøring

Maria Rusinovskaya blir ny leder på BEK

25.08.2020 30.09.2020

Publisert

Vi er glade og stolte av å offentliggjøre at Maria Rusinovskaya blir ny leder på BEK fra 1. desember. Rusinovskaya er godt kjent i Bergens kunst- og kulturliv som en energisk, inkluderende og faglig visjonær person. Spesielt gjennom sitt arbeid som kurator for Live Programmes ved Bergen Kunsthall og tidligere som kunstfaglig prosjektleder for Pikene på broen, har hun omfattende erfaring med å utarbeide nye programstrategier, kuratere og lede produksjon av nye, tverrfaglige bestillingsverk og programserier, tilrettelegge for kunstnerisk forskning og utvikle nye presentasjonsformater. Vi gleder oss til å jobbe sammen med Rusinovskaya, og støtter fullt hennes ambisjoner om at BEK skal være en tydelig og kraftig stemme for kunst og ny teknologi i samfunnet.


– Det er utrolig spennende å bli en del av BEK – en vital aktør på byens kreative scene, som engasjerer, oppfordrer og støtter kunstnere i møte med ny teknologi, sier Rusinovskaya. Jeg gleder meg til å være med på å sette i gang nye eksperimenter, ta risiko og inspirere til nytenkning. Sammen med et fantastisk fremtidsrettet team, det sterke lokale miljøet og innspill fra de internasjonale nettverkene, ser jeg frem til å videreføre BEK som en tydelig og kraftig stemme i dagens debatt om kunst, vitenskap, teknologi og verden rundt oss.

Rusinovskaya vil overta jobben som leder ved BEK 1. desember. Styreleder ved BEK, Marit Paasche, vil  rette en takk til nåværende  leder Lars Ove Toft. Etter endt åremål og en kort overlappingsperiode, skal Toft ta fatt på nye utfordringer over nyttår.

– Lars Ove Toft har gjort en ufattelig bra jobb for BEK de årene han har vært leder. Hans store innsats og arbeid er en av årsakene til at BEK har en så markant og viktig posisjon i norsk kunstliv. Han vil for alltid være en bauta i dette miljøet.

Paasche fremhever at Rusinovskaya sammen med BEK vil tydeliggjøre relevansen av kunst og ny teknologi i det offentlige ordskiftet.

– Maria Rusinovskaya er en svært dyktig kurator og produsent med et imponerende nasjonalt og internasjonalt nettverk. Hennes erfaring fra kuratorkollektivet Pikene på broen, fra Sonic Acts og som kurator for Live Programmes ved Bergen Kunsthall, samt hennes klare ambisjon om å løfte kunst og ny teknologi inn i samfunnsdebatten, gjør at vi er sikre på at hun er den rette til å lede BEK inn i en ny epoke.

Maria Rusinovskaya (f. 1981) har siden 2014 vært kurator av Live Programmes vedBergen Kunsthall, hvor hun har utviklet og presentert et omfattende program med diskursive serier, musikkprogram, performance og presentasjon av bevegelige bilder. Fra 2007-2014 var hun kunstfaglig prosjektleder i Pikene på broen, hvor arbeidsområdene også inkluderte programutvikling og produksjon for internasjonale tverrdisiplinære kulturprosjekter som festivalen Barents Spektakel, Barents Art Triennale, og BAR International artist-in-residency-programmet. Rusinovskaya har slik en omfattende erfaring med å utarbeide nye programstrategierfor organisasjoner, kuratere og lede produksjon av nye, tverrfaglige bestillingsverk ogprogramserier, tilrettelegge for kunstnerisk forskning og utviklet nye presentasjonsformater. Dette inkluderer blant annet prosjekter med unge, norske kunstnere, som bla Stine Janvin, Sandra Mujinga, Erin Sexton, Emilija Skarnulyte. Det omfatter også samarbeid med ledende internasjonale størrelser, som på ulike måter anvender eller problematiserer ny teknologi i sitt arbeid (Mark Fell, Russell Haswell, Emily Wardill, Susan Schuppli, Barby Asante, Petra Bauer, Timothy Morton, Black Quantum Futurism, m.fl.). Gjennom sitt arbeid har hun et omfattende nettverk i kunst-, produksjons-, teori- og forskningsmiljøer i og utenfor Norge. Tidligere samarbeidspartnere er bl.a. Urbanomic (UK), Novel (UK), Sonic Acts (NL), Fridaymilk (RU), Radio Web MACBA (ES), A4 (SK), Ina GRM (FR), Disruption Network Lab (DK), Kontejner (HR) m.fl. Før det jobbet hun som en vitenskapelig medarbeider ved Murmansk Kunstmuseum i Russland.

Foto: Thor Brødreskift