Arrangement

Loadbang: Spektralanalyse og prosessering

BEK 04.12.2009 13.0004.12.2009 15.00

Publisert

I denne økten vi vi se på teori for spektral analyse og prosessering, bruk av vindu og overlapping, og noen eksempler på real-time analyse og prosessering av lyd i frekvensdomenet. Vi komemr også til å se på analyse og prosessering av lydsignaler i program som Spear og AudioSculpt.

Webressurser

Richard Dudas and Cort Lippe. The Phase Vocoder – Part I

Richard Dudas and Cort Lippe. The Phase Vocoder – Part II

Smith, J.O. Mathematics of the Discrete Fourier Transform (DFT) with Audio Applications, Second Edition, http://ccrma.stanford.edu/~jos/mdft/, 2007, online book.

Miller Puckette: The Theory and Technique of Electronic Music, Chapter 9: Fourier analysis and resynthesis, http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques/latest/book-html/, online book.

MSP Tutorial 25 – Using the FFT

MSP Tutorial 26 – Frequency Domain Signal Processing with pfft~

Litteratur

Gareth Loy. Musicmathics. The Mathematical Foundations of Music. Volume 2. Chapter 2 & 3. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2007.

Curtis Roads. The Computer Music Tutorial, Appenxix: Fourier Analysis, Pp. 1071-1112. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1996.

Om loadbang

loadbang er et faglig fora for kunstnere og studenter som arbeider med real-time prosessering av media. Vi vil møtes ca. to ganger i måneden. Hvert møte vil belyse et eller flere temaer knyttet til viderekommende arbeid med Max og andre program som SuperCollider og Pd.

Deltagerne vil også bli oppfordret til å presentere og diskutere egne prosjekter hvor Max er brukt, slik at vi kan belyse den kunstenriske bruken av programvaren.

Tiltaket er et samarbeid mellom BEK og Kunsthøgskolen i Bergen, og finner sted på BEK, C. Sundtsgt. 55, 9. etg. Tiltaket er støttet av Norsk kulturråd og Bergen kommune.