Arrangement

loadbang: Matte for kunstnere

BEK 16.10.2009 13.0016.10.2009 15.00

Publisert

Denne økten vil gi en hands-on introduksjon til bruk av matematiske funksjoner, med et minimum av formler og så mye praktisk utprøving som mulig.

Emner som vil bli berørt:

 • Grunnleggende teori om funksjoner
  • Funksjoner som mapping
  • Funksjoner og deres inverse
  • Den deriverte
  • 2.-ordens deriverte
 • Klasser av funksjoner:
  • Power-funksjoner og sqrt()
  • Rasjonelle funksjoner og asymptoter
  • Trigonometriske funksjoner
   • Konvertering mellom radian og grader
   • Amplitude, fase, frekvens og bølgelengde
   • Superimposering av trigonometriske funksjoner: Interferens.
  • Eksponensialfunksjoner og logaritmiske funksjoner
   • Eksempler på eksponensielle og logaritmiske funkjsoner:
    • Konvertering mellom MIDI tone og Hertz
    • Delta tidsstep og persepsjon av tid.
    • Konvertering mellom desibel og lineær volum.
  • Noen hyperbolske funksjoner: tanh() and cosh()
 • Arbeid med funksjoner i Max/MSP
  • Objektene expr og vexpr
  • Objektet jit.expr i arbeid med video
 • Mapping og skalering i Max
  • scale objektet
  • jcom.map objektet og mapping i Jamoma
  • Ulike mappinger: en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange
 • Funksjoner brukt i algoritmiske prosesser:
  • jcom.ramp objektet og ramping i Jamoma

Om loadbang

loadbang er et faglig fora for kunstnere og studenter som arbeider med real-time prosessering av media. Vi vil møtes ca. to ganger i måneden. Hvert møte vil belyse et eller flere temaer knyttet til viderekommende arbeid med Max og andre program som SuperCollider og Pd.

Deltagerne vil også bli oppfordret til å presentere og diskutere egne prosjekter hvor Max er brukt, slik at vi kan belyse den kunstenriske bruken av programvaren.

Tiltaket er et samarbeid mellom BEK og Kunsthøgskolen i Bergen, og finner sted på BEK, C. Sundtsgt. 55, 9. etg. Tiltaket er støttet av Norsk kulturråd og Bergen kommune.