Arrangement

Loadbang: Introduksjon til Jamoma

BEK 27.11.2009 13.0027.11.2009 15.00

Publisert

http://www.jamoma.org

Jamoma har vært utviklet i mer enn fem år, og er brukt i undervisning, kunst og forskning. Det har fungert som verktøy ved utvikling og fremføring av musikk, audio/visuelle fremføringer, teater og installasjoner. Det er også brukt i forskning innen psykoakustikk, musikkognisjon, menneske-maskin interaksjon og medisin.

Jamoma tilbyr:

  • Et omfattende bibliotek av moduler for behandling av lyd og bilde, bruk av sensorer, skripting av cues, mapping, og utveksling av data med andre multimedia-løsninger
  • Mange funskjoner og objekter for arbeid med vanlige oppgaver i Max/MSP/Jitter
  • Spesialiserte moduler for arbeid med lyd i rom, med støtte for en rekke avanserte teknikker for spatialisering, så som Ambisonics, DBAP, ViMiC og VBAP
  • Moduler for arbeid med musikk-relatert bevegelsesanalyse
  • Kraftig underliggende kontrollstruktur for kommunikasjon mellom moduler
  • Vektlegging av interoperabilitet
  • Støtte for OpenSoundControl, slik prosesser enkelt kan styres ved hjelp av eksterne kontrollere
  • Grundig dokumentasjon i form av hjelp-filer i Max, referansesider og innføringstekster på nett.
  • Jamoma kan enkelt utvides og tilpasses etter behov

Om loadbang

loadbang er et faglig fora for kunstnere og studenter som arbeider med real-time prosessering av media. Vi vil møtes ca. to ganger i måneden. Hvert møte vil belyse et eller flere temaer knyttet til viderekommende arbeid med Max og andre program som SuperCollider og Pd.

Deltagerne vil også bli oppfordret til å presentere og diskutere egne prosjekter hvor Max er brukt, slik at vi kan belyse den kunstenriske bruken av programvaren.

Tiltaket er et samarbeid mellom BEK og Kunsthøgskolen i Bergen, og finner sted på BEK, C. Sundtsgt. 55, 9. etg. Tiltaket er støttet av Norsk kulturråd og Bergen kommune.