Utvikling

Listening Through: Machine Learning for Sound-Makers – en worskshop ledet av Luke Fischbeck

BEK - Workshop 17.02.2020 21.02.2020

Publisert

Dette er en kort, intensiv workshop som utforsker aktuelle maskinlæringsteknikker for å jobbe kreativt med lyd. Med ulike innfallsvinkler for mønster-gjenkjenning – klassifisering, kategorisering, oversettelse, generering osv. – har maskinlæring blitt brukt på alt fra automatisk teksting, bevegelsesgjenkjenning, kart eller MIDI. Lyddata derimot, med sin komplekse perseptuelle og kontekstuelle måte å tolkes på, er spesielt utfordrende men samtidig svært opplysende i møte med maskinlæring. 


De deltagende kunstnere er Niklas AdamMagnus BuggeToril Johannessen, Zoe Efstathiou, Mattias Arvastsson, Roel HeremansElise Macmillan og Øyvind Torvund. Fra BEK deltar Espen Sommer Eide og Sindre Sørensen.


I workshopen vil vi identifisere de poetiske mulighetene som ligger i prediktiv mønster-gjenkjenning, med mål om å sette i gang egne kreative prosjekter. I tillegg vil det bli lagt vekt på filosofiske og politiske spørsmål som ideen om ‘kreativ maskinell intelligens’ fordrer. Hva betyr det å samarbeide med datamaskiner? Når man vurderer ressursene som kreves for å utvikle denne teknologien, hva går tapt når forskningsgrupper for et lite knippe bedrifter blir ansvarlig for dataene som samles inn, verktøyene som utvikles og teknikkene som deles? Hvilke motstandsstrategier kan finnes ved å utnytte disse teknikkene, dataene og konseptene til kunstneriske formål? Hvilke alternative verktøy har vi til rådighet for å jobbe (leke!) kreativt ved bruk av maskinlæring? 

Vi vil ha en praktisk tilnærming i workshopen, og bruke offentlig tilgjengelige moderne teknikker for å vurdere hvilke nye kritiske, konseptuelle og estetiske strategier som blir gjort mulig gjennom maskinlæring. Deltagerne har tidligere erfaring med digital lydbehandling, maskinlæring og/eller erfaring med å skrive kode (python eller javascript).


Luke Fischbeck

Luke Fischbeck er kunstner, komponist og organisator med base i Los Angeles. Han er  doktorgradskandidat i det tverrfaglige Media Art and Practice-programmet ved University of Southern California, hvor han forsker på musikk, affekt og maskinell intelligens. Fischbeck er medlem av samarbeidsgruppen ‘lucky dragons’.


Bilde: ‘Rainbowgrams’ av en serie noter rekonstruert av WaveNet autoencoder. «Neural Audio Synthesis of Musical Notes with WaveNet Autoencoders» Engel et al, 2017.

Workshopen er produsert i samarbeid med Notam, som del av en workshopserie vi i fellesskap arrangerer for viderekomne kunstnere. Workshopene blir holdt på engelsk, og arrangeres vekselsvis i Oslo og Bergen i perioden 2017 og 2020. Det er et begrenset antall plasser og høyt kvalifiserte deltakere blir derfor prioritert blant søkerne. Workshopserien er støttet av Norsk kulturråd.