Arrangement

Les – HØYT!

BEK 15.01.2013 09.0019.10.2013 00.00

Publisert

I Les – HØYT! vil vi lage en installasjon hvor publikum oppfordres til å lese enkelt-setninger eller avsnitt fra en bok, hvor teksten de skal lese presenteres for dem på en skjerm. Opplesningen tas opp og filmes, for så å settes sammen med de foregående setningene og avsnittene. Til sist danner opplesningen av enkelt-setningene og avsnittene høytlesing av hele eller deler av det litterære verket. Opptakene tilgjengeliggjøres på internett slik at publikum kan følge opplesningsprosjektet underveis og til sist blir hele verket publisert som en digital versjon av boken. Som en del av lanseringen og det videre arbeidet med installasjonen vil vi invitere kunstnere, forfattere og publikum til arrangementer hvor installasjonen benyttes til å formidle ulike verk, på ulike måter.

Målet med prosjektet er å utvikle nye måter å formidle litteratur, hvor vi tar i bruk de tekniske og digitale mulighetene den digitale verden gir. I det enkelte møte mellom publikum og teksten vil det oppstå interessante personlige tolkninger. Installasjonen fanger samspillet mellom teknologi, publikumsdeltakelse og den enkeltes personlige tolkning av tekstene. Prosjektet bidrar slik til å videreutvikle teknologisk spisskompetanse innenfor kunstnerisk arbeid med tekst, litteraturformidling og teknologi. Vi vil utvikle en installasjon som gjør biblioteket til en attraktiv møteplass hvor publikum, forfattere og kunstnere inviteres til å ta del i og forme formidling av litteratur på en innovativ og spennende måte.

Prosjektet Read Aloud av Ross Phillips ved National Media Museum i Bradford er en viktig inspirasjonskilde, men vi velger å gjøre utvikling selv, slik at _Les HØYT! har muligheter for å kunne utvikle seg i andre retninger.