Arrangement

Lenis plassar

BEK 08.05.2019 19.0008.05.2019 20.30

Publisert

Velkommen til fremføring av Lenis plassar – en auditiv fortolkning av Øivind Rimbereids langdikt, opplest av Siri Ingul og Kristian Berg-Jåtten med musikk av Arthur Hureau.

Lenis plassar møter vi en 42 år gammel arbeidsledig mann fra Stavanger som leter etter sin gravide kjæreste, Leni. Gjennom bruddstykker av dialog og fortelling følger vi jeg-personens til tider noe forvirrede fremdrift fra rom til rom, plass til plass. Teksten er fylt av industrielle, elektriske og digitale referanser som står i kontrast til det andre hovedelementet – et kor av stemmer fra naturen, hovedsakelig blomster. Blomstene følger hovedfiguren allestedsnærværende, og kommenterer som et gresk kor alle ting som skjer. 

Til denne teksten er det komponert et musikalsk landskap som til tider er «samstemt» med og som har en utdypende funksjon, mens den andre ganger står i kontrast. Lydlandskapet har i hovedsak blitt komponert av lydopptak som fanger rom-lyd, og spesielt forskjøvet rom-lyd. Særlig sensitivt opptaksutstyr har blitt benyttet for å innhente rom-lyder utenfor det konkrete rommet utstyret befinner seg i. På denne måten undersøker lyden fortellerens romlige forvirring. Fortellerstemmen på sin side fungerer som et anker gjennom de til tider store og eller uventede sprangene fortellingen gjør. De kontrasterende elementene av natur og andre stemmer som jeg-personen møter fremhever de formmessige og litterære aspektene ved teksten. 

Kunstnerne hadde arbeidsresidency på BEK tidligere i vinter for å utvikle lyd-topografiene til denne fremføringen. Lenis plassar har også blitt fremført på Prøverommet og på Bergen offentlige bibliotek.

Prosjektet har blitt til i samarbeid med NLA Høgskolen, og er støttet av Bergen kommune og BEK. Takk også til Den Nationale Scene.

Foto: Michaela Gettwert

Om Siri Ingul

Siri er utdannet skuespiller fra Bergen teaterskole og Drama Studio London. Hun har også studert teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, og er ansatt som førstamanuensis i drama og teater ved NLA Høgskolen. Siri har tatt initiativ til Lenis plassar som del av sitt kunstneriske utviklingsarbeid ved NLA. 

Om Kristian Berg-Jåtten

Kristian er skuespiller med utdannelse fra The New York Conservatory for Dramatic Arts. Han har vært ansatt ved Den Nasjonale Scene i Bergen siden 2015. 

Om Arthur Hureau

Arthur er fransk komponist og lyddesigner. Han arbeider tverrkunstnerisk og opererer både som musiker og ingeniør når han sammenslår musikksjangre med vitenskap, DIY, sosiopolitiske refleksjoner og digital kunst. Arthur har vært med i Ensemble DIME og har vist både egne og samarbeidsprosjekt i Europa og USA.
Arthur Hureau på Soundcloud her.